Historisk arkiv

Europaparlamentet støtter Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Europaparlamentet har i dag vedtatt en bestemmelse som åpner for at Norge kan videreføre vårt dekningsnivå på 2 millioner kroner per innskyter per bank. - Jeg er veldig glad for den støtten vi har fått fra Europaparlamentet i denne saken, sier Sigbjørn Johnsen.

- Alle mine nordiske kollegaer har lovet å støtte Norge i denne saken, og også flere av mine europeiske kollegaer har sagt at de vil støtte oss. Jeg håper at støtten kan bety at også Rådet vil vedta en videreføring av den norske innskuddsgarantiordningen, sier Sigbjørn Johnsen.

Europakommisjonen la 12. juli 2010 fram forslag til et nytt revidert direktiv om innskudds-garantiordninger. Det har lenge pågått forhandlinger mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen om den endelige utformingen av direktivet. Fra 1. januar 2011 har dekningsbeløpet i EU vært fullharmonisert til 100 000 euro. Denne fullharmoniseringen foreslås videreført i Kommisjonens forslag (til et helt nytt direktiv). Den nåværende fullharmoniseringen i EU, eller den foreslåtte videreføringen av denne (i det nye direktivforslag), får ikke virkning for Norge med mindre de aktuelle endringene i innskuddsgarantidirektivet tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

For at et direktiv skal bli endelig vedtatt, må Rådet og Europaparlamentet vedta identisk direktivtekst. Forhandlingene mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen om å komme fram til en kompromisstekst som både Rådet og Parlamentet kunne være enige om, har ikke ført fram. Europaparlamentet har derfor i dag stemt over ECON-komiteens innstilling. Teksten ble godkjent med 506 mot 44 stemmer. Denne innstillingen, som ble vedtatt av Europaparlamentet, inneholder en bestemmelse (Amendment 66 til ny artikkel 5.3a) som gjør at Norge kan videreføre vårt dekningsnivå på 2 millioner kroner per innskyter per bank.

Siden partene ikke har klart å bli enige om en direktivtekst, vil saken nå gå til andregangs behandling. Dette er en formalisert prosedyre som varer i omlag 4 måneder. Les mer om lovgivningsprosedyren i EU her.