Historisk arkiv

Avtale med USA om automatisk utveksling av opplysninger om kontoforhold i finansinstitusjoner – FATCA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet er blitt enig med amerikanske myndigheter om en avtale om automatisk rapportering mellom skattemyndighetene om kontoforhold i finansinstitusjoner. Avtalen bygger på den amerikanske FATCA-lovgivning (Foreign Account Tax Compliance Act). Avtalen vil lette rapporteringsplikten for norske finansinstitusjoner.

FATCA er en amerikansk internlovgivning som pålegger utenlandske finansinstitusjoner å rapportere finansielle opplysninger om personer (både fysiske personer, selskaper og andre enheter) som er skattepliktig i USA direkte til amerikanske myndigheter. Finansinstitusjoner som velger å ikke rapportere opplysninger i henhold til FATCA, vil etter de amerikanske reglene bli ilagt 30 prosent kildeskatt på betalinger fra USA.

Når avtalen om gjennomføring av FATCA er inngått mellom Norge og USA vil rapporteringsplikten for finansinstitusjonene bli lettere ved at de kan sende opplysningene til norsk myndighet som så vil formidle dem til riktig amerikansk myndighet. Avtalen medfører at norske institusjoner ikke vil bli ilagt kildeskatt.

For norske skattemyndigheter innebærer avtalen at de automatisk vil motta opplysninger om alle kontoer norske skattytere har i amerikanske finansinstitusjoner.

Det tas sikte på undertegning av avtalen så tidlig som mulig i 2013, og avtaleteksten vil da bli publisert.