Historisk arkiv

Observasjonen av Siemens avsluttes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I 2007 tilrådet Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland å utelukke Siemens AG på grunn av korrupsjon. Finansdepartementet besluttet i 2009 å sette selskapet til observasjon. Departementet har nå besluttet å avslutte observasjonen av Siemens, etter råd fra Etikkrådet.

Mens departementet hadde saken til behandling kom opplysninger om at selskapet hadde iverksatt tiltak mot korrupsjon som det var naturlig å vurdere virkningen av over tid. Observasjonsperioden ble satt til inntil fire år. Departementet ba både Norges Bank og Etikkrådet om å observere utviklingen i selskapets arbeid for å hindre korrupsjon. Etikkrådet og Norges Banks rapporter om utviklingen i Siemens i 2010 og 2011 er lagt ut på departementets hjemmesider.

Etikkrådet har kommet tilbake til departementet med en tilrådning om at Siemens tas ut av observasjonslisten. Etikkrådet viser til at Siemens i løpet av observasjonsperioden har vist at de både har vilje og evne til å snu kulturen i selskapet gjennom å utforme og implementere et helt nytt system for overvåking og etterlevelse (compliance-system), ved å gjennomføre anbefalinger fra selskapets kontrollenhet fortløpende og ved å formidle tydelig en nulltoleranse for korrupsjon.

Siden Norges Bank også har observert utviklingen i selskapet ba departementet banken om å se på Etikkrådets tilrådning. Banken har ingen merknader til tilrådningen.

Departementet har på bakgrunn av dette besluttet å avslutte observasjonen av Siemens.

Les mer: