Historisk arkiv

Billigere å kjøpe lavutslippsbiler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen ønsker å motivere til kjøp av kjøretøy med lavere CO2-utslipp og dermed bidra til lavere utslipp i framtiden. I den forbindelse foreslår Regjeringen å endre CO2-komponenten i engangsavgiften, noe som vil føre til betydelig avgiftsbesparelse for biler med lave utslipp.

Regjeringen har i tidligere budsjetter lagt om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning. Fra 2007 ble CO2-utslipp innført som en av hovedkomponentene i engangsavgiften, og fra 2008 ble årsavgiften miljødifferensiert.

I budsjettet for 2009 følger Regjeringen opp med endringer som gjør det mer lønnsomt å kjøpe biler med lavere CO2-utslipp. Regjeringen foreslår å endre satsstrukturen i CO2-komponenten ved å innføre et fast fradrag i avgiften på 500 kroner per gram utslipp under 120 g/km. Det særskilte fradraget omfatter kun kjøretøy som har utslipp under 120 g/km. I tillegg foreslås det å sette avgiftssatsen som gjelder i intervallet mellom null og 120 g/km til null kroner per gram.

Regjeringen foreslår også å innføre et nytt trinn i CO2-komponenten i engangsavgiften med en sats på 2 500 kroner per gram for CO2-utslipp over 250 g/km. Dette gjelder store biler med svært høye utslipp. Forslag til satser i CO2-komponenten framgår av tabellen nedenfor. Forslaget vil samlet sett ikke gi staten økte inntekter.

Regjeringens forslag til avgiftssatser 2009 og gjeldende satser 2008. Kroner per gram CO2

Kroner per gram

Første
120 g/km

121-140
g/km

141-180
g/km

181-250
g/km

Over 250
g/km

Gjeldende satser 2008

41,25

195,90

515,53

1 443,48

1 443,48

Forslag til satser 2009

01 (-500)

526,00

531,00

1 486,78

2 500,00

1) Det gis et fradrag på 500 kroner pr. gram utslipp under 120 g/km. Dette fradraget gis kun til kjøretøy med utslipp under 120 g/km.
Kilde: Finansdepartementet.


Forslaget innebærer at man ved kjøp av biler med CO2-utslipp lavere enn 120 gram/km, sparer 500 kroner i avgift per gram lavere utslipp. I intervallet mellom 121 og 140 g/km sparer man 526 kroner per gram lavere utslipp. Dette er en betydelig høyere avgiftsbesparelse per gram enn med dagens satser. De foreslåtte endringene er dermed et målrettet tiltak for å øke insentivet i befolkningen til å kjøpe kjøretøy med lave utslipp.

Regjeringens forslag vil gi en reell lettelse på 9 600 kroner for en bil med utslipp på 110 g/km og i overkant av 14 200 kroner for en bil med 100 g/km. Tabellen under viser avgiftsendring for de mest solgte lavutslippsbilene i nominelle priser:

Bilmodell*

Avgiftskomponent**

Avgiftsendring (kroner)

Toyota Prius

(104 g/km, 57 kW, 1300 kg)

-10 861

Ford Focus

(118 g/km, 66 kW, 1311 kg)

-4 080

Toyota Yaris

(119 g/km, 66 kW, 1055 kg)

-4 076

Peugeot 207

(120 g/km, 66 kW, 1205 kg)

-3 398

Volkswagen Polo

(119 g/km, 51 kW, 1089 kg)

-4 109

Ford Focus

(119 g/km, 80 kW, 1316 kg)

-3 394

Subaru Justy

(118 g/km, 51 kW, 890 kg)

-4 770

Audi A3

(119 g/km, 77 kW, 1320 kg)

-3 432

Toyota Aygo

(109 g/km, 50 kW, 830 kg)

-8 964

BMW 1-serie

(119 g/km, 100 kW, 1320 kg)

-2 859

Volkswagen Golf

(119 g/km, 77 kW, 1249 kg)

-3 589

Opel Corsa

(119 g/km, 55 kW, 1160 kg)

-4 010

Ford Fiesta

(119 g/km, 50 kW, 1063 kg)

-4 139

Honda Civic

(109 g/km, 70 kW, 1293 kg)

-8 474

Toyota Aygo

(108 g/km, 50 kW, 830 kg)

-9 423

Think

(0 g/km, 30 kW, 1038 kg)

0

Citroen C1

(109 g/km, 50 kW, 805 kg)

-8 990

Peugeot 308

(120 g/km, 80 kW, 1334 kg)

-2 895

Fiat 500

(111 g/km, 55 kW, 980 kg)

-7 875

Citroen C3

(115 g/km, 50 kW, 1048 kg)

-5 989

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken og Finansdepartementet
* De 20 mest solgte lavutslippsbilene i perioden januar-august 2008.
** De fleste av bilmodellene i tabellen tilbys i flere forskjellige varianter. Avgiftskomponenten (og dermed avgiftsendringen) vil variere med hvilken variant man velger å presentere.


Regjeringen legger opp til å gjennomføre endringene i engangsavgiften innenfor en provenynøytral ramme. Innføringen av et fradrag i CO2-komponenten i engangsavgiften må derfor motsvares av økt sats på høyere trinn. Dette innebærer at biler med utslipp mellom 140 g/km og 250 g/km får en avgiftsøkning på omtrent 1 400 kroner.

Regjeringens forslag er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.5.4.   

Se også temaside om bilavgifter og miljø.                                          


Avgiftsendringer fra 2006 til 2009 for en del tilfeldig utvalgte bilmodeller. I oversikten brukes løpende kroner.

Merke           

Modell

Slagvolum (CCM)

Effekt (kw)

Egenvekt (kg)

CO2-utslipp (g/km)

Avgiftsendring

(kroner)

Seat

Ibiza Ecomotive 1,4 TDI

1 400

59

1 106

99

-29 387

Toyota

Aygo

998

50

790

109

-16 628

BMW

118D DPF

1 995

100

1 310

119

-38 419

Ford

Focus

1 753

85

1 351

140

-16 289

Toyota

Corolla

1 398

71

1 175

160

2 578

Opel

Astra

1 796

103

1 190

180

6 642

Volvo

V70II

1 999

107

1 512

206

35 985

BMW

7-serie

4 423

242

2 040

251

34 276

Porsche

Cayenne

4 806

368

2 355

358

397 209

Ford USA

Mustang

4 013

157

1 540

---

100 971

  CO2-komponenten i engangsavgiften ved ulike CO2-utslipp

Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler