Historisk arkiv

Etikkonferansen:

- Norge velger å være en samfunnsansvarlig investor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Lenge var det bare en liten gruppe som snakket om samfunnsansvar for næringslivet. Jeg tror vi nå er på vei mot at etiske vurderinger blir normen for alle investorer, sier finansminister Kristin Halvorsen i sitt åpningsinnlegg på konferansen ”Investing for the Future”.

- Vi velger å være en samfunnsansvarlig investor. Vi er en global investor og vi er en langsiktig investor. For oss er det ikke bare fordi det er etisk riktig at vi investerer etter retningslinjer som skal hindre oss i å medvirke til grove menneskerettighetsbrudd, grove former for miljøødeleggelser og korrupsjon. Dette bidrar også til en langsiktig økonomisk avkastning, sier finansministeren.

200 ledere for finansinstitusjoner, ideelle organisasjoner og myndigheter møtes på Radisson Plaza Hotell i Oslo til den internasjonale konferansen ”Investing for the Future” 16. og 17. januar. Konferansen er startskuddet for evalueringsprosessen av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond – Utland (SPU) Evalueringsprosessen skal sikre at retningslinjene fungerer etter hensikten og gi innspill til forbedringer.

Vi ser det som svært viktig å beholde den brede politiske og folkelige oppslutningen om forvaltningen av Statens Pensjonsfond – Utland i dag. Samtidig ønsker vi å motta innspill fra engasjerte miljøer i Norge og utlandet. Vi håper disse bidragene kan gi grunnlag for ytterligere styrking av SPUs etiske retningslinjer, sier finansministerer Halvorsen.

Finansdepartementet holder konferansen i samarbeid med Norges Bank Investment Management (NBIM) og Etikkrådet. NBIM er ansvarlige for å investere pengene i SPU og for aktivt eierskap som en del av de etiske retningslinjene.

Anne Kvam, den nye lederen for Coperate Governance i NBIM, påpeker bankens rolle i utøvelsen av retningslinjene:

- Etikk er en sentral del av Norges Banks eierstyring og utøvelse av aktivt eierskap. Det er derfor viktig for oss å ha en grundig og bred debatt om hvordan vi best kan nyttiggjøre oss overlappingen mellom etikk, samfunnsansvar og avkastning. Denne konferansen er et viktig bidrag til den debatten, sier Kvam.

Gro Nystuen er leder for Etikkrådet, som har ansvaret for å tilrå utelukkelser av selskaper på bakgrunn av de etiske retningslinjene for fondet.

- Uttrekk av selskaper basert på etiske prinsipper er en krevende oppgave. Innspill og samarbeid med forskningsinstitusjoner, NGOer, journalister, myndigheter og andre interessenter er essensielt for oss. Denne konferansen er en god mulighet for oss til å diskutere vårt arbeid med mange av disse gruppene, sier Nystuen.

H.K.H. Kronprins Haakon og finansminister Kristin Halvorsen åpner konferansen. Andre som bidrar under konferansen er blant annet Jan Egeland direktør for NUPI, Hilde Frafjord Johnsen nestleder i UNICEF, Knut Kjær tidligere leder for NBIM, Henrik Syse seniorforsker i PRIO, Gro Nystuen leder for Etikkrådet, Fredrick Hauge leder for Bellona, Arild Hermestad leder for Fremtiden i Våre Hender, Idar Kreutzer administrerende direktør i Storebrand, Georg Kell, leder for FN Global Compact, Paul Clements-Hunt leder for UNEP finans initiativ.

For mer informasjon:
Kort CV til foredragsholdere
Konferansens nettside

Se også Nett-TV fra konferansen