Historisk arkiv

Finanskriseutvalg - sammensetning av utvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Sammensetning av utvalget

Leder:
Daglig leder v/Fafo: Jon Hippe, Oslo

Andre medlemmer:
Sjefsjurist Cecilie Ask, Oslo
Forbundsleder Jorunn Berland, Bergen
Ekspedisjonssjef Jan Bjørland, Oslo
Professor Per Christiansen, Tromsø
Direktør Randi Flesland, Oslo
Områdedirektør Kristin Gulbrandsen, Oslo
Avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, Oslo
Professor Thore Johnsen, Bergen
Professor Lars Jonung, Brussel/Stockholm
Cand. oecon Tore Lindholt, Skedsmo
Siviløkonom Bente Rathe, Trondheim
Sjeføkonom Stein Reegård, Bærum
Forsker Bent Sofus Tranøy, Bærum
Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum

____________

 

* Erik Reinert ble oppnevnt, men trakk seg  av personlige årsaker 16. november 2010.