Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Banklovkommisjonens utredning om overgangsregler for foretakspensjonsordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Mandag 7. januar kl. 11.30 mottar finansminister Sigbjørn Johnsen Banklovkommisjonens utredning nr. 27. Leder av Banklovkommisjonen, professor Erling Selvig, presenterer kommisjonens utredning.

Utredningen er fase III i Banklovkommisjonens arbeid med å tilpasse de private tjenestepensjonslovene til ny folketrygd. Det som foreslås her er først og fremst overgangsregler for eksisterende foretakspensjonsordninger til en ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring basert på lovutkastet i Banklovkommisjonens forrige utredning, NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II.

Pressekonferansen finner sted på møterom 153 i Finansdepartementet, Akersgata 40. Av hensyn til registrering i resepsjonen ber vi om at journalister møter senest klokken kl. 11.20.

Andre som ønsker å følge overleveringen kan følge den på nett-TV. Sendingen starter klokken 11.30, og pressemelding og utredning vil være tilgjengelig på Finansdepartementets nettside fra samme tidspunkt.