Tidligere finansminister Kristin Halvorsen

Kalender til tidligere finansminister Kristin Halvorsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Avgrens

Nedenfor følger finansministerens program for dagene fremover slik det ser ut pr. dags dato. Programmet oppdateres kontinuerlig og det gjøres oppmerksom på at avtaler fort kan endres. Interne møter er ikke oppført i oversikten. Statsråden har normalt følgende faste poster i sitt ukeprogram: Regjeringskonferanse på Statsministerens kontor mandag og torsdag kl. 12.15, og Statsrådets møte på Slottet fredag kl. 11.00.

02.10.2023

03.10.2023

 • Klima- og miljøministeren deltar på "Climate and Energy Summit" i Madrid

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Madrid

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar på "Climate and Energy Summit" i Madrid.

 • Utanriksministeren møter dei arabiske ambassadørane i Oslo

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Stad: UD, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med den arabiske ambassadørgruppa.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Helse- og omsorgsministeren møter ordføreren i Steigen

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Olje- og energiministeren deltek i gravferd

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Adresse: Stathelle

  Stad: Stathelle kirke

  Olje- og energiminister Terje Aasland representerer regjeringa i gravferda til tidlegare statsråd Ruth Ryste.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Kommunal- og distriktsministeren deltar på Stortingets høytidelige åpning

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Landbruks- og matministeren til Stortingets høytidelige åpning

  Geir Pollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Stortinget

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad er til stede under Stortingets høytidelige åpning.

 • Klima- og miljøministeren deltar på Stortingets offisielle åpning

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Stortinget

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar på Stortingets offisielle åpning.

 • Utviklingsministeren er til stades på Stortingets høgtidelege opning

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Stad: Stortinget, Oslo

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Utanriksministeren er til stades på Stortingets høgtidelege opning

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Stad: Stortinget, Oslo

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Fiskeri- og havministeren deltar på Stortingets høytidelige åpning

  Bjørnar Selnes Skjæran| Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deltar på Stortingets høytidelige åpning.

 • Næringsministeren deltar på Stortingets høytidelige åpning

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre deltar på Stortingets høytidelige åpning.

04.10.2023

 • Klima- og miljøministeren deltar på "Climate and Energy Summit" i Madrid

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Madrid

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar på "Climate and Energy Summit" i Madrid.

 • Fiskeri- og havministeren deltar på årsmøte i Nord Fiskarlag

  Bjørnar Selnes Skjæran| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deltar på årsmøte i Nord Fiskarlag.

 • Landbruks- og matministeren til Stortinget

  Geir Pollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Stortinget

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad er til stede under Trontaledebatten på Stortinget.

 • Olje- og energiministeren er i Stortinget

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: Stortinget

  Olje- og energiminister Terje Aasland er til stades i trontaledebatten i Stortinget.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Helse- og omsorgsministeren møter styreleder i Foreningen Ridderrennet, Tom Bratlie

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

05.10.2023

 • Statsministeren deltek på toppmøte i Det europeiske fellesskapet (EPC)

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Stad: Spania

  Torsdag 5. oktober deltek statsminister Jonas Gahr Støre på toppmøtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPC) i Granada i Spania.

  EPC er eit forum for politisk dialog i Europa som omfattar 47 land. I EPC skal politiske og sikkerheitspolitiske spørsmål av felles interesse drøftast i ein brei europeisk samanheng. Vi kjem tilbake med meir informasjon om programmet.

  Frist for presseakkreditering er 19. september. Bruk denne lenka: Accreditation media (eu2023.es)

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91 19 13 13, e-post the@smk.dep.no.

 • Utviklingsministeren er til stades under trontaledebatten

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Stad: Stortinget, Oslo

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Olje- og energiministeren er i Stortinget

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: Stortinget

  Olje- og energiminister Terje Aasland er til stades i trontaledebatten i Stortinget.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Bjørn Arild Gram besøkjer Forsvarsmuseet i Oslo

  Bjørn Arild Gram| Forsvarsdepartementet

  Sted: Akershus festning

  Kun for pressen

  Forsvarsministeren besøkjer Forsvarsmuseet på Akershus Festning torsdag 5. oktober klokka. 14:00.

  Gram er tilgjengeleg for presse. Kontakt i tilfelle kommunikasjonsrådgjevar Lars Gjemble, LGJ@fd.dep.no, mobil 909 73 891.

 • Olje- og energiministeren deltek på festvisning av "Sulis 1907"

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: Colosseum kino, Oslo

  Olje- og energiminister Terje Aasland er til stades på festvisning av filmen «Sulis 1907».

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

06.10.2023

 • Forsknings- og høyere utdanningsministeren besøker Universitetet i Tromsø

  Sandra Borch| Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch reiser til Tromsø i anledning 50 års jubileet til legeutdanningen ved UiT og fremleggelse av statsbudsjettet.

 • Barne- og familieministeren i Bergen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet

  Kjersti Toppe| Barne- og familiedepartementet

  Sted: Bergen

  Barne- og familieministeren er i Bergen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet.

 • Justis- og beredskapsministeren er til stede når finansministeren legger fram forslag til statsbudsjett 2024

  Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

  Sted: Stortinget

 • Utanriksministeren er til stades når statsbudsjettet for 2024 blir lagt fram for Stortinget

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Stad: Stortinget, Oslo

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Finansministeren legger frem Statsbudsjettet 2024

  Trygve Slagsvold Vedum| Finansdepartementet

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem statsbudsjettet for 2024.

 • Olje- og energiministeren er i Stavanger

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: Stavanger

  Olje- og energiminister Terje Aasland er i Stavanger i samband med framlegginga av statsbudsjettet for 2024.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Kommunal- og distriktsministeren presenterer statsbudsjettet

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sted: Oslo, KS-huset

07.10.2023

08.10.2023

09.10.2023

10.10.2023

11.10.2023

12.10.2023

13.10.2023

06.11.2023

 • Bjørn Arild Gram besøker Berlin

  Bjørn Arild Gram| Forsvarsdepartementet

  Sted: Berlin

  Kun for pressen

  Bjørn Arild Gram besøker Berlin 6 oktober.

  Mandag 6. november besøker forsvarsminister Bjørn Arild Gram Berlin. Mer informasjon om hans besøk kommer til å bli oppdatert.

  Kronprinsparet besøke Tyskland sammen med en rekke representanter fra regjeringen fra 6 november til 9. Her følger forsvarsminister Bjørn Arild Gram, utenriksminister Anniken Huitfelt, næringsminister Jan Christian Vestre og olje og energiminister Terje Aaslund.

  Mer informasjon om forsvarsministeren og kronprinsparets reise i Tyskland kan leses her: Kronprinsparet besøker Tyskland - regjeringen.no

  Akkrediteringsfrist er torsdag 19. oktober.

  For akkreditering og praktisk informasjon bes pressen om å ta kontakt med UDs besøksseksjon ved Lise Tønnesland Børresen, e-post lise.gertrud.tonnesland.borresen@mfa.no, mobil 94 83 09 10, senest torsdag 19. oktober. 

  Kontaktperson for pressen: Lars Gjemble, e-post lgj@fd.dep.no, mobil +47 909 73 891

   

07.11.2023

 • Olje- og energiministeren er i Tyskland

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: Tyskland

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på kronprinsparets offisielle besøk til Tyskland. Besøket skal bidra til å forsterke dei nære relasjonane og det tette næringslivssamarbeidet mellom Noreg og Tyskland.

  Presse som ønskjer å dekke besøket må akkreditere seg innan torsdag 19. oktober. Informasjon om akkreditering og fleire detaljar om besøket finn du her.

 • Bjørn Arild Gram besøker München

  Bjørn Arild Gram| Forsvarsdepartementet

  Sted: München

  Kun for pressen

  Bjørn Arild Gram besøker München sammen med kronprinsparet.

  Tirsdag 7 november besøker forsvarsminister Bjørn Arild Gram og kronprinsparet München. På programmet står blant annet norsk-tysk forsvarsmateriell og industri samarbeid og fremme av norsk litteratur. 

  Kronprinsparet er på besøk i Tyskland og bringer med seg medlemmer av regjeringen, næringsminister Jan Christian Vestre, utenriksminister Anniken Huitfeldt, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og olje- og energiminister Terje Aasland.

  For mer informasjon om kronprinsparets besøk i Tyskland, følg denne linken: Kronprinsparet besøker Tyskland - regjeringen.no

  Akkrediteringsfrist er torsdag 19. oktober.

  For akkreditering og praktisk informasjon bes pressen om å ta kontakt med UDs besøksseksjon ved Lise Tønnesland Børresen, e-post lise.gertrud.tonnesland.borresen@mfa.no, mobil 94 83 09 10, senest torsdag 19. oktober. 

  Kontaktperson for pressen:
  Lars Gjemble, e-post lgj@fd.dep.no, mobil +47 909 73 891

08.11.2023

 • Olje- og energiministeren er i Tyskland

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: Tyskland

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på kronprinsparets offisielle besøk til Tyskland. Besøket skal bidra til å forsterke dei nære relasjonane og det tette næringslivssamarbeidet mellom Noreg og Tyskland.

  Presse som ønskjer å dekke besøket må akkreditere seg innan torsdag 19. oktober. Informasjon om akkreditering og fleire detaljar om besøket finn du her.

Vis flere hendelser