Historisk arkiv

Frp vil ha i pose og sekk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Aftenposten

- Frps forslag er bare nok et forsøk på å øke bruken av oljepenger, bare i ny innpakning. Dette vil svekke konkurranseevnen vår og true arbeidsplasser over hele landet, skriver statssekretær Hilde Singsaas i et innlegg i Aftenposten.

Ketil Solvik-Olsen skriver i Aftenposten 2. juli at FrP vil “modernisere handlingsregelen” for å framskynde lønnsomme investeringer i realkapital, mens “veksten i offentlig forbruk bør begrenses”. Da Siv Jensen lanserte ti krav for at FrP skal delta i en ny regjering, gjaldt imidlertid bare ett av disse investeringer. De øvrige kravene handlet blant annet om økt satsing på sykehjem, helse, politi og pensjoner. I tillegg skal statens inntekter reduseres gjennom kutt i inntektsskatten, dokumentavgiften og arveavgiften. Frps forslag er bare nok et forsøk på å øke bruken av oljepenger, bare i ny innpakning. Dette vil svekke konkurranseevnen vår og true arbeidsplasser over hele landet.

En ting er vi likevel enige om: Arbeidskraften er vår viktigste kilde til velstand. Men da gir det lite mening å skille så skarpt mellom drift og investeringer som Solvik-Olsen gjør. Investeringer i arbeidskraft, som utdanning og helsetjenester, framstår som driftsutgifter på statsbudsjettet, men er like viktige investeringer for framtida som investeringer i realkapital.