Historisk arkiv

Økt oljepengebruk i ny forkledning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Dagens Næringsliv

- I DN 1. juli framstiller Ketil Solvik-Olsen handlingsregelen som en hullete regel. Paradoksalt nok er løsningen hans å gjøre de angivelige hullene enda større, skriver statssekretær Hilde Singsaas i et innlegg i Dagens Næringsliv.

I DN 1. juli framstiller Ketil Solvik-Olsen handlingsregelen som en hullete regel. Paradoksalt nok er løsningen hans å gjøre de angivelige hullene enda større.

Solvik-Olsen peker på at investeringer på sokkelen og omplassering av formue holdes utenom når vi måler oljepengebruken. Han påstår derfor at vi ikke tar hensyn til at dette kan skape press i økonomien på linje med ordinære utgifter i statsbudsjettet. Det er feil. Det er ikke noe som holdes utenfor når vi anslår aktivitetsnivået i norsk økonomi. Er det høy aktivitet i Fastlands-Norge, som enten skyldes petroleumsvirksomheten eller andre næringer, tilsier det at vi holder igjen på bruken av penger i statsbudsjettet. Motsatt bruker vi mer penger i perioder med lav aktivitet, for å bidra til å opprettholde produksjon og sysselsetting. Slik bruker vi statsbudsjettet som et verktøy for å stabilisere norsk økonomi.

I og med at Solvik-Olsen mener dagens budsjettsystem skaper hull i handlingsregelen, skulle man kanskje tro at han ville gjøre disse hullene mindre. Men Frp vil tvert imot bruke mer penger utenfor handlingsregelens rammer. Frp foreslår at mange investeringer skal finansieres på den måten, og vil ikke sette noe tak for samlet bruk av oljepenger. Dette er bare nok et forsøk på å øke bruken av oljepenger, bare i ny innpakning. Det vil svekke konkurranseevnen vår og true arbeidsplasser over hele landet.