Historisk arkiv

Avgiftssatser 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Tabell med satser for merverdiavgiften og særavgiftene for 2012 og 2013. Alle særavgiftssatser er i utgangspunktet justert opp med 1,9 pst. fra 2012 til 2013 for å ta hensyn til forventet prisstigning. Små avvik fra dette skyldes avrundinger.

Tabellen viser satser for merverdiavgiften og særavgiftene for 2012 og 2013. Alle særavgiftssatser er i utgangspunktet justert opp med 1,9 pst. fra 2012 til 2013 for å ta hensyn til forventet prisstigning. Små avvik fra dette skyldes avrundinger. For å se den komplette listen med særavgifter, se Lovdata.

 

Avgiftssatser for 2012 og 2013

Avgiftskategori

2012-regler

2013-regler

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien1

     

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats

8

8

-

       

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

     

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

6,72

6,85

1,9

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,38

4,46

1,8

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

     

a) 0,0 – 0,7 vol.pst.

-

-

-

b) 0,7 – 2,7 vol.pst.

3,00

3,06

2,0

c) 2,7 – 3,7 vol.pst.

11,31

11,52

1,9

d) 3,7 – 4,7 vol.pst.

19,59

19,96

1,9

       

Avgift på tobakkvarer

     

Sigarer, kr/100 gram

231

235

1,7

Sigaretter, kr/100 stk

231

235

1,7

Røyketobakk, kr/100 gram

231

235

1,7

Snus, kr/100 gram

93

95

2,2

Skrå, kr/100 gram

93

95

2,2

Sigarettpapir, kr/100 stk

3,51

3,58

2,0

 

 

   

Engangsavgift på kjøretøy

     

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 1 150 kg

36,89

37,59

1,9

neste 250 kg

80,41

81,94

1,9

neste 100 kg

160,84

163,90

1,9

resten

187,06

190,61

1,9

Motoreffekt, kr/kW

 

 

 

første 65 kW

0,00

0,00

-

neste 25 kW

315,00

275,00

-12,7

neste 40 kW

895,00

790,00

-11,7

resten

2 220,00

1960,00

-11,7

NOX-utslipp, kr per mg/km

22,00

35,00

59,1

CO2-utslipp, kr per g/km

     

første 110 g/km

0,00

0,00

-

neste 15 g/km (20 g/km i 2012)

750,00

764,00

1,9

neste 40 g/km

756,00

770,00

1,9

neste 70 g/km

1 763,00

1 796,00

1,9

resten

2 829,00

2 883,00

1,9

fradrag for utslipp under 110 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 110 g/km

750,00

814,00

8,5

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km

850,00

966,00

13,6

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,3

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

25

25

-

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

25

25

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c,4

     

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

 

 

 

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,

   

 

stykkavgift, kr

10 635

10 837

1,9

Motoreffektavgift, kr/kW

 

 

 

første 11 kW

0,00

0,00

-

resten

473,29

482,28

1,9

Slagvolumavgift, kr/cm3

     

første 125 cm3

0,00

0,00

-

neste 775 cm3

36,53

37,22

1,9

resten

80,10

81,62

1,9

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 100 kg

14,99

15,27

1,9

neste 100 kg

29,98

30,55

1,9

resten

59,93

61,07

1,9

Motoreffekt, kr/kW

   

 

første 20 kW

39,98

40,74

1,9

neste 20 kW

79,92

81,44

1,9

resten

159,83

162,87

1,9

Slagvolum, kr/cm3

     

første 200 cm3

3,13

3,19

1,9

neste 200 cm3

6,25

6,37

1,9

resten

12,49

12,73

1,9

Drosje. Avgiftsgruppe h,5

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

Veteranbiler. Avgiftsgruppe i,

 

 

 

stykkavgift, kr

3 502

3 569

1,9

Minibusser. Avgiftsgruppe j,6

     

pst. av personbilavgift

40

40

-

       

Årsavgift, kr/år

     

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

2 885

2 940

1,9

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 360

3 425

1,9

Campingtilhengere

1 080

1 100

1,9

Motorsykler

1 765

1 800

2,0

Traktorer, mopeder mv.

405

415

2,5

       

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

1,9

 

 

   

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-15,6

       

Avgift på båtmotorer, kr/hk

155,50

158,50

1,9

       

Veibruksavgift på bensin, kr/liter

     

Svovelfri7

4,69

4,78

1,9

Lavsvovlet8

4,73

4,82

1,9

       

Veibruksavgift på autodiesel, kr/liter

     

Svovelfri9

3,68

3,75

1,9

Lavsvovlet10

3,73

3,80

1,9

Biodiesel

1,84

1,87

1,9

       

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

     

Generell sats

11,39

11,61

1,9

Redusert sats

0,45

0,45

-

       

Grunnavgift på mineralolje mv.

     

Mineralolje, kr/liter

0,999

1,018

1,9

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,126

0,126

-

       

Avgift på smøreolje, kr/liter

1,86

1,90

2,2

       

CO 2 -avgift

     

Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm3

0,49

0,96

95,9

Mineralolje, kr/liter

0,60

0,61

1,7

Mineralolje høy sats, kr/liter

0,70

0,71

1,4

Mineralolje til innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter

0,42

0,43

2,4

Mineralolje til treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,31

0,31

-

Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann, kr/liter

0,00

0,13

-

Bensin, kr/liter

0,89

0,91

2,2

Naturgass, kr/Sm3

0,45

0,46

2,2

LPG, kr/kg

0,67

0,68

1,5

Redusert sats for naturgass, kr/Sm3

0,05

0,05

-

       

Svovelavgift, kr/liter

0,077

0,078

1,3

       

Avgift på utslipp av NOx, kr/kg

16,69

17,01

1,9

       

Avgift på sluttbehandling av avfall, kr/tonn

     

Avgift på biologisk nedbrytbart avfall som deponeres etter dispensasjon gitt fra forurensningsmyndighetene

470

479

1,9

Avgift på deponering av annet avfall

284

289

1,8

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

64,19

65,41

1,9

       

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

225,00

229,00

1,8

       

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

18,21

18,56

1,9

       

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

     

Ferdigvare, kr/liter

2,85

3,06

7,4

Konsentrat (sirup), kr/liter

17,40

18,68

7,4

       

Sukkeravgift, kr/kg

7,05

7,18

1,8

       

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

     

Grunnavgift, engangsemballasje

1,06

1,08

1,9

Miljøavgift

     

a) Glass og metall

5,14

5,24

1,9

b) Plast

3,10

3,16

1,9

c) Kartong og papp

1,28

1,30

1,6

       

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1)  Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentpoeng. 
2)  Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
3)  Gruppe b: Varebiler klasse 2. Endring oppgitt i prosentpoeng. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b.
4)  Gruppe c: Campingbiler. Endring oppgitt i prosentpoeng. Ilegges ikke NOX-komponent.
5)  Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. Endring oppgitt i prosentpoeng.
6)  Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Endring oppgitt i prosentpoeng. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX-komponent.
7)  Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
8)  Bensin som har et svovelinnhold mellom 10 ppm og 50 ppm.
9)  Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
10) Diesel som har et svovelinnhold på mellom 10 ppm og 50 ppm.

Kilde:Finansdepartementet.