Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kvoteavtalen mellom Norge og Grønland for 2007 er videreført med noen mindre justeringer.

Pressemelding

Nr.: 113/2006
Dato: 13.12.2006
Kontaktperson: Underdirektør Petter Meier mob. 480 02 492

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2007

Kvoteavtalen mellom Norge og Grønland for 2007 er videreført med noen mindre justeringer.

Norge og Grønland ble onsdag 13. desember enige om en kvoteavtale for 2007.

I tråd med reduksjonene i TAC på torsk nord for 62 0> N har Grønland fått redusert sine kvoter på torsk nord for 62°N med 180 tonn i 2007. Grønlands torskekvote i Barentshavet utgjør etter dette 1.620 tonn. Hysekvoten på 300 tonn videreføres og seikvoten er på 850 tonn. Den grønlandske kvoten på sei i Nordsjøen videreføres på 925 tonn.

Norge sin blåkveitekvote på 425 tonn ved Øst-Grønland og kvoten på 650 tonn på Vest-Grønland er videreført i 2007. Torskekvoten er videreført på 625 tonn. Norge har fått redusert sin kvote på uer som fiskes med pelagisk trål ved Øst-Grønland med 158 tonn til 442 tonn, og kveitekvoten ved Øst-Grønland er redusert med 11 tonn til 324 tonn. For øvrig er Norges kvoter videreført på 2006-nivå. Uerkvoten som fiskes med bunntrål/line på Øst-Grønland er på 100 tonn. I tillegg har Norge 150 tonn bifangst av andre arter.

Torskekvoten på 625 tonn kan bare fiskes med line, og fartøy som deltar i dette fisket kan pålegges å samle inn biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

Fleksibiliteten fra 2006 på uerkvoten som fiskes med pelagisk trål på Øst-Grønland er videreført slik at det også i 2007 er gitt mulighet til å fiske denne i NEAFC’s reguleringsområde.