Historisk arkiv

Endring i forskrift om tildelingsrunden 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag gjort en endring i forskrift om tildelingsrunden 2013.

Endringen innebærer at det vil være mulig å levere søknader i gruppe B (lukket budrunde) med personlig oppmøte innenfor søknadsfristen hos Fiskeridirektoratet i Bergen. Det har hele tiden vært mulig å levere søknader i gruppe A og C ved personlig oppmøte, og departementet har funnet det riktig å åpne for dette også i Gruppe B.  I den forbindelse er merknadene til bestemmelsen endret.

Fiskeridirektoratet i Bergen har følgende besøksadresse:

Strandgaten 229
5004 Bergen

Det er ikke mulig å levere søknaden ved et av Fiskeridirektoratets regionkontorer.

Øvrige særskilte krav for gruppe B gjelder fortsatt, herunder at bud skal leveres i egen lukket konvolutt, lagt i konvolutten med søknaden, jf. forskriften § 12. Dette kravet medfører at det for søknader i gruppe B blant annet ikke er tillatt å levere søknaden elektronisk eller per faks.