Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansens kalender

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Avgrens

07.04.2020

  • Landbruks- og matministeren på Stortinget

    Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

    Sted: Stortinget

    Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er settestatsråd for arbeids- og sosialminister Torbjørn Røed Isaksen under behanlingen av Prop. 72 L (2019 - 2020) Innst. 234 L - Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.).

Vis flere hendelser
Til toppen