Historisk arkiv

Nordisk møte om finanskrise og influensa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ministerrådet for sosial- og helsepolitikk samles i Reykjavik, Island 29.-30. juni 2009. Både helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen deltar på dette møtet.

De nordiske helse- og sosialministrene samles på Island 29. og 30. juni. Et hovedtema vil være den internasjonale finanskrisens innvirkning på de nordiske helse- og velferdssystemene.

De nordiske helseministrene vil diskutere pandemiberedskapen i Norden og oppsummere de første erfaringene med håndteringen av influensa A (H1N1).

Presenterer samhandlingsreformen

Videre står globaliseringsarbeidet til Nordisk ministerråd, avslutning av institusjonsreformene for de nordiske institusjonene under helse- og velferdsområdet, nordisk gyldighet for e-resepter, og nordisk alkoholpolitisk rapportering på dagsordenen.

Under diskusjonen om finanskrisens sosiale og velferdsmessige konsekvenser vil Bjarne Håkon Hanssen presentere samhandlingsreformen for sine nordiske kollegaer.

– Med de utfordringene vi i de nordiske landene står foran, med stadig flere eldre, og flere pasienter med livsstilssykdommer, må vi våge å tenke nytt. Det er viktig at vi utnytter de ressursene som finnes i helsesektoren bedre, og prioriterer forebygging, desentraliserte helsetjenester, og å møte pasienten og befolkningen der de bor og arbeider, sier Hanssen.

Norsk initiativ til samarbeid

Dag Terje Andersen vil legge fram den nåværende situasjonen for arbeidsledighet og den økonomiske utviklingen i Norge.

Han vil også presentere et norsk initiativ til et nordisk samarbeidsprosjekt for å undersøke hvordan de nordiske landene håndterer den økonomiske krisen og samtidig klarer å inkludere vanskeligstilte i arbeidslivet.

– De nordiske landene bør utveksle erfaringer og kunnskap om strategier, virkemidler og resultater for å få dette til, sier Andersen.