Historisk arkiv

Hjelp til å snakke om rus med barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Mange barn vokser opp med rusavhengige foreldre. Det kan være vanskelig å få snakket med barna om dette. – Jeg er derfor glad for at det er laget et hjelpemiddel som skal bidra til å gjøre dette lettere, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.


Helse- og omsorgsministeren var til stede da organisasjonen Voksne for Barn lanserte filmen ”Hvem kan hjelpe Jesper”, som også har fått sitt eget nettsted.

– Barn som har rusavhengige foreldre har ofte en utrygg hverdag. Tidlig innsats overfor utsatte familier er av stor betydning for å gi barn stabile og trygge rammer for utvikling og vekst. Målet er at tjenestene skal fange opp barn som trenger hjelp så tidlig som mulig og følge dem opp på en langt mer systematisk måte enn vi gjør i dag, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen, og legger til:

– Rusmiddelavhengighet og psykisk sykdom i familien er ofte forbundet med skam. Vi må få større åpenhet om disse problemene, så barna forstår at de ikke er alene om å ha det slik og at det ikke er deres skyld at foreldrene ruser seg. Derfor har vi lagt stor vekt på informasjonstiltak for barn og unge for å skape større åpenhet om situasjonen i familien.

Voksne for Barn derfor utviklet et eget verktøysett som skal hjelpe ansatte i barnehager og andre som jobber med barn å snakke med dem, spesielt i tilfeller der en mistenker omsorgssvikt som følge av rusmisbruk.

Faksimile fra www.hvemkanhjelpejesper.noVerktøysettet består av en bok, animasjonsfilm, veiler og nettstedet www.hvemkanhjelpejesper.no. Alt materiell er tilgjengelig gratis på nettstedet.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på: Facebook | Twitter | Flickr | Youtube