Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mottok rapport om eldreomsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk sykepleierforbund har i dag presentert Fafo- rapporten ”Eldreomsorg under press – Kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre". - Dette er et viktig bidrag til kunnskap om tjenestene til eldre, og viser at regjeringens satsing på utbygging av kapasitet, kompetanse og kvalitet er viktig og riktig, sier statssekretær Tone Toften.

Norsk sykepleierforbund har i dag presentert Fafo- rapporten ”Eldreomsorg under press” – Kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre. - Dette er et viktig bidrag til kunnskap om tjenestene til eldre, og viser at regjeringens satsing på utbygging av kapasitet, kompetanse og kvalitet er viktig og riktig sier statssekretær Tone Toften.

Illustrasjonsfoto: Eldreomsorg- Jeg er glad for at Sykepleierforbundet tar initiativ til forskning på de kommunale omsorgstjenestene. Gjennom Omsorgsplan 2015 har vi tatt tak i de utfordringer rapporten peker på. Vi skal gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger for å sikre nok kapasitet, sier Toften.

Samtidig uttrykker hun bekymring for at investeringstilskuddet til sykehjem og heldøgns omsorgsplasser ikke har blitt benyttet av kommunene i tilstrekkelig grad.

- Derfor la vi i januar frem forslag om å øke satsene i tilskuddet med 40 prosent. Vi opprettholder en høyere tilskuddssats for sykehjemsplasser, nettopp for å sikre at de som trenger sykehjemsplass kan få det, sier Toften.

Krever bred innsats
Et godt pleie- og omsorgstilbud til eldre krever innsats på flere områder samtidig.

- Vi styrker hjemmetjenestene, slik at flere som ønsker det kan bo hjemme lenger. Vi satser på kompetanse, slik at tilbudet og oppfølgingen av de eldre blir bedre. Forskriften om en verdig eldreomsorg, som vi fastsatte med virkning fra 1. januar 2011, sikrer nødvendig prioritering av eldre som brukergruppe og klargjør de eldres rettstilstand. Og ikke minst satser vi på utbygging og renovering av flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser, slik at de som trenger institusjonsplass kan få det.

Demente er en stor brukergruppe i omsorgstjenesten. For å sikre at hjemmeboende demente får et godt tilbud har regjeringen også som mål å lovfeste en plikt for kommunene til å tilby dagtilbud for denne gruppen. Demensplan 2015 setter som mål at alt som bygges gjennom det nye investeringstilskuddet skal være tilpasset mennesker med demens og kognitiv svikt.

Styrker kvalitetsarbeidet
Sammen med Sykepleierforbundet, Fagforbundet, KS og Helsedirektoratet og representanter fra ideelle organisasjoner har Helse- og omsorgsdepartementet tatt initiativ til et arbeid for å styrke kvalitetsarbeidet i tjenestene på sykehjem, omsorgsboliger og i hjemmetjenesten.

Regjeringen har også besluttet at det skal lages Norges første stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet, som skal omfatte hele helse- og omsorgstjenesten. Meldingen skal danne grunnlaget for arbeidet for å styrke kvaliteten også i tjenestene for de eldre i årene som kommer.  

I forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov foreslås det å lovfeste kravene til systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i hele helse- og omsorgstjenesten og å stille nasjonale kvalitets- og funksjonskrav til fastlegetilbudet.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter
Til toppen