Historisk arkiv

Får medisin for føflekkreft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pasienter med føflekkreft vil få tilgang til legemiddelet Ipilimumab i fremtiden. –Vi setter i gang en egen forskningsstudie for å se på effekten av denne medisinen. Dette sikrer at pasienter kan få behandling med legemiddelet mot føflekkreft, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Helse- og omsorgsdepartementet har tirsdag bedt de regionale helseforetakene sette i gang en forskningsstudie på legemiddelet Ipilimumab. Studien skal omfatte alle med føflekkreft som kan ha nytte av denne medisinen. Den vil i første omgang ha en varighet på fem år. Målet er å dokumentere hva slags effekt behandlingen med Ipilimumab har, og få kartlagt hvilke pasienter som har særlig god effekt av legemiddelet. På sikt ønsker vi at disse skal få tilbud om Ipilimumab.

Studien starter opp så snart avtaler og lisenser er klare.

-En av utfordringene med dette legemiddelet er at vi vet for lite om hvilke pasienter det har effekt på. Vi trenger mer kunnskap. En forskningsstudie vil gi oss dette, sier Jonas Gahr Støre.

Manglende mulighet til å identifisere pasienter som har stor nytte av medikamentet er en av grunnene til at Helsedirektoratet ikke ville tilråde bruk av Ipilimumab i ordinær pasientbehandling. Direktoratet har tidligere tatt opp mulighetene for en slik studie.

Bruk av legemiddelet Abirateron mot prostatakreft er ikke omfattet av den nye studien. Dette legemiddelet har vi mer kunnskap om. Det er allerede i dag anledning til å søke individuell refusjon for Abirateron.

Bruk av nye legemidler og behandlingsmetoder skaper ofte debatt i Norge.

-Disse debattene er både vanskelige og viktige. Vi skal bruke mye på helse i Norge, men vi er også nødt til å prioritere. Vår evne til å prioritere handler også om vår evne til å se de svakeste. De som har behov, men som ikke får oppmerksomhet. Jeg vil derfor sette ned et offentlig utvalg som blant annet skal utrede hvordan vi best prioriterer helsetjenestens ressurser fremover, sier helse- og omsorgsministeren.

To utvalg, begge ledet av Inge Lønning, har tidligere utredet prioritering av ressursene i helsetjenesten. Begge utvalgene tok for seg prioriteringer ved sykehusene.

-Nå er det på tide at vi ser på prioriteringene i hele helsetjenesten, det vil si primærhelsetjenesten, pleie og omsorg og rus og psykisk helsevern, sier Jonas Gahr Støre.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter