Historisk arkiv

Legenes spesialistutdanning gjennomgås

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Som en oppfølging av rapporten "Framtidas pasientar treng framtidas legespesialistar", ber nå Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet om å konsekvensutrede forslagene i rapporten.

Kvaliteten i pasientbehandlingen er avhengig av blant annet innholdet i legenes spesialistutdanning. Som en oppfølging av reformarbeidet for å rette tjenestene inn mot framtidas helseutfordringer har Helse- og omsorgsdepartementet tidligere bedt Helsedirektoratet om å gå gjennom innhold og struktur i legenes spesialistutdanning.

Helsedirektoratet leverte rapporten "Framtidas pasientar treng framtidas legespesialistar" til Helse- og omsorgsdepartementet 20. juni i år. Rapporten svarer i sin hovedinnretning på departementets oppdrag. De overordnede målene er å få en høyere kvalitet i diagnostisering, behandling, oppfølging og samhandling om pasientene. I tillegg har pasientsikkerhet stått sentralt.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå gitt et oppfølgende oppdrag til direktoratet om å konsekvensutrede og gjennomføre høringsrunde på forslagene i direktoratets rapport. Dette skal skje i nært samarbeid med sykehusene og deres fagmiljøer, de regionale helseforetakene, universitetene, Legeforeningen og Spekter m fl.

Les rapporen på Helsedirektoratets nettsider

Les bestillingen fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet (pdf) 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter