Historisk arkiv

Ny narkotikaforskrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Torsdag 14. februar ble en ny narkotikaforskrift fastsatt. Den nye forskriften innebærer at mange nyutviklede narkotiske stoffer, som syntetiske cannabinoider, er å regne som narkotika i Norge.

Den nye forskriften definerer hva som er narkotika på en mer presis måte enn tidligere. Dette vil gjøre det enklere for politi, tollvesenet og rettsapparatet å avgjøre om et stoff regnes som narkotika i Norge.

Den nye forskriften gir adgang til å listeføre grupper av stoff. Muligheten til å føre opp stoffgrupper gjør at myndighetene i mye større grad kan være i forkant av utviklingen og på forhånd definere nyutviklede narkotiske stoffer som narkotika. 

I narkotikalisten som er vedtatt som en del av forskriften, er det listeført 10 stoffgrupper. Disse gruppene dekker det aller fleste av de nyutviklede psykoaktive stoffene som fagmyndighetene har avdekket siden 2011.

Les forskriften her

Les narkotikalisten som er en del av forskriften her

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter