Historisk arkiv

Flere psykologer til kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Satsingen på psykologer i kommunene fortsetter. 39 kommuner gis nå tilskudd til kommunepsykolog, mens tilskudd til om lag 70 kommuner videreføres. – Regjeringen har som mål å gjøre psykisk helsehjelp i kommunene mer tilgjengelig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Satsingen på psykologer i kommunene fortsetter. 39 kommuner gis nå tilskudd til kommunepsykolog, mens tilskudd til om lag 70 kommuner videreføres.  – Regjeringen har som mål å gjøre psykisk helsehjelp i kommunene mer tilgjengelig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I statsbudsjettet for 2011 er det bevilget 40 millioner kroner til modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten.

Modellene som prøves ut er psykolog integrert i tjenester, som for eksempel familiesenter/familiens hus, helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, helsestasjon for eldre, psykisk helsetjeneste for voksne eller som samlokalisering med fastlege.

– Samhandlingsreformen legger til grunn at det er behov for å satse sterkere på forebygging og innsats tidlig i et sykdomsforløp. Flere psykologer i kommunene er viktig for å nå denne målsetningen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Psykologer kan bidra med veiledning av annet personell, rådgivning, diagnostikk, behandling og iverksetting av tiltak i grenseland mellom psykososial tilrettelegging og behandling.

Tverrfaglig samarbeid, veiledning og gjensidig kompetanseutveksling står sentralt.

Både barn, unge og voksne med psykiske problemer og lidelser er i målgruppen for psykologer i kommunehelsetjenesten. Ordningen evalueres.

De nye kommunene i denne ordningen er:
Aurskog-Høland, Bokn, Bømlo, Flora, Frogn, Gloppen, Hadsel, Harstad, Horten, Hurum, Kristiansund, Kvinesdal, Kvæfjord, Modum, Narvik, Nittedal, Nord-Fron, Nordre Land, Randaberg, Rauma, Rælingen, Røros, Sandnes, Skedsmo, Stokke, Sykkylven, Valle, Volda og Ålesund. Bydelene Frogner, Sagene og Grunerløkka i Oslo har også fått sine søknader innvilget.

I tillegg har noen kommuner og bydeler fått innvilget støtte til ytterligere en stilling. Det er Bodø, Bærum, Drammen, Larvik, Stjørdal og bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo.

 

Nye stillinger 2011 Tilsagn 2011
Aurskog-Hørland kommune 500000
Bodø kommune 550000
Bokn kommune 150000
Bærum kommune 500000
Bømlo kommune 500000
Drammen kommune 500000
Flora kommune 550000
Frogn kommune 500000
Gloppen kommune 500000
Hadsel kommune 500000
Harstad kommune 500000
Horten kommune 550000
Hurum kommune 500000
Kristiansund kommune 500000
Kvinesdal kommune 300000
Kvæfjord kommune 500000
Larvik kommune 500000
Modum kommune 500000
Narvik kommune 500000
Nittedal kommune 500000
Nord-Fron kommune 500000
Nordre Land kommune 550000
Oslo kommune/ bydel Frogner 500000
Oslo kommune/ bydel Gamle Oslo 500000
Oslo kommune/ bydel Grunerløkka 500000
Oslo kommune/ bydel Sagene 550000
Oslo kommune/ bydel Søndre Nordstrand 550000
Randaberg kommune 500000
Rauma kommune 500000
Rælingen kommune 500000
Røros kommune 500000
Sandnes kommune 500000
Skedsmo kommune 500000
Stjørdal kommune 500000
Stokke kommune 500000
Sykkylven kommune 500000
Valle kommune 550000
Ålesund kommune 500000
Volda kommune 500000

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter