Historisk arkiv

Nye Aker, viktig for Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Jeg mener at Oslos innbyggere trenger et helsetilbud som er bedre rustet til å møte de nye utfordringene i storbyen med befolkningsvekst, eldre, kronikere og sosiale helseforskjeller. Jeg har derfor stilt krav til Helse Sør-Øst om at Aker utvikles til en samhandlingsarena. Det er viktig at vi nå har konkrete planer for det framtidige tilbudet på nye Aker, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte tirsdag Aker. Her i samtale med

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte tirsdag Aker. Her i samtale med Lene Gjevert fra Aker. (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Det er viktig at sykehusene i Oslo, Akershus universitetssykehus, Sunnaas sykehus og Oslo kommune samarbeider om å bygge opp helsetilbudene på nye Aker.

– Vi vil bygge opp tilbud for dem som trenger hjelp til å leve med kroniske sykdommer, livsstilssykdommer, for dem som trenger rehabilitering og for de sykeste eldre. Nye Aker vil bli viktig for å få på plass styrkede helse- og omsorgstjenester for befolkningen i Oslo, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Oslo universitetssykehus har allerede etablert et eget prosjekt for tilbudene sykehuset ønsker å videreføre på Aker. Sykehuset ønsker blant annet å etablere tilbud til pasienter som trenger fortsatt oppfølging i sykehuset, men som ikke har behov for omfattende akuttberedskap.

Helsetjenestene på nye Aker vil blant annet bestå av:

  • Tilbud om lindrende behandling (palliasjon).
  • Distriktspsykiatrisk senter (DPS).
  • Dagkirurgisenter for Oslo universitetssykehus. 
  • Spesialisert tverrfaglige rusbehandling.
  • Rehabiliteringsenhet
  • Intermediærenhet
  • Rusakutten
  • Minoritetshelse

Sammen med Oslo kommune vil nye Aker være en samhandlingsarena som kan gi et fremtidsrettet helsetilbud for Oslos befolkning i krysningen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Sunnaas sykehus og andre med omfattende rehabiliteringskompetanse ønsker å være med på å utvikle på Aker. Dette legger i sum til rette for etablering av et spennende faglig tilbud innen rehabilitering. Målet er å få pasientene på beina igjen, klare til å flytte hjem og takle dagliglivet. 

– Nye Aker vil gi alle Oslos innbyggere, uavhengig av sykehusområde, et bedre helsetilbud og de ansatte muligheter til å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse. Dette vil bli et tilbud for fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter