Historisk arkiv

Flere fastleger og kortere ventetid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fastlegeforskriften er nå klar. Det blir lettere å få tak i legekontoret på telefon, raskere å få time og flere hjemmebesøk. I tillegg vil regjeringen bidra økonomisk, slik at det blir lettere for kommunene å rekruttere leger.

– Fastlegene spiller en viktig rolle i kommunenes helse- og omsorgstjeneste, men det er behov for flere. Derfor innfører vi nå en egen tilskuddsordning, der kommunene kan søke om midler til å rekruttere flere fastleger. Samtidig stiller vi krav om at pasientene skal få enklere tilgang til legekontoret, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I dag reguleres en rekke forhold rundt fastlegeordningen i avtaler. Nå tydeliggjøres fastlegens rolle i forskrift. Det stilles tydelige nasjonale kvalitetskrav til tjenestene. Det fastslås blant annet at:

  • Pasienter skal få time så raskt som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.
  • 80 prosent av telefonene skal normalt besvares innen to minutter.
  • Fastlegene skal kunne motta timebestilling elektronisk.
  • Fastlegene skal tilby hjemmebesøk om nødvendig. Dette kan være aktuelt når pasienter som trenger helsehjelp, ikke selv kan møte hos legen.
  • Legene skal i større grad tilby forebyggende tiltak.

Kommunenes ansvar for fastlegeordningen tydeliggjøres også. Dette er nødvendig fordi kommunenes oppgaver og rolle er endret gjennom samhandlingsreformen.

– Forskriften er viktig for å kunne tilby en like god fastlegetjeneste i hele landet. Fastlegene er sentrale for å gi kroniske pasienter bedre oppfølging i helsetjenesten. Befolkningen er svært fornøyde med fastlegene, og vi ønsker å bygge på dette når vi forbedrer ordningen. Derfor har vi hatt tett dialog både med Legeforeningen, KS og brukerne, og har tatt med mange av de gode innspillene vi har fått i forskriften, sier Strøm-Erichsen.

Forskriften skal evalueres innen to år.

Les "Forskrift om fastlegeordningen i kommunene" 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter