Historisk arkiv

Viktig verktøy til kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I dag får kommunene tilsendt statistikk over innbyggernes helse, utarbeidet som egne folkehelseprofiler. Disse vil blant annet inneholde data om ulykker, kreft, KOLS, psykisk lidelse og diabetes.

– Folkehelseprofilene gir informasjon om helseutfordringene i kommunene. På noen områder vil kanskje kommunen ligge på landssnittet, på andre områder vil den skille seg ut. Kanskje er det flere KOLS-syke i denne kommunen. Da kan de styrke folkehelsen ved å satse mer på tobakksforebyggende arbeid, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det er Nasjonalt folkehelseinstitutt som bistår kommunene med helseopplysninger på utvalgte sykdommer som kan forebygges, samt over enkelte påvirkningsfaktorer – slik som levevaner, levekår og miljø. Profilene er ikke en fasit over kommunens utfordringer, men er et bidrag til kommunens eget arbeid med å lage helseoversikter.

– Folkehelseprofilene er et godt verktøy, og de er en viktig del av samhandlingsreformen. Ved å forebygge kan vi hindre at folk blir syke, og bidra til at folk lever friske lenger. Nå får politikerne i kommunene informasjon som åpner for å diskutere helse på et kunnskapsbasert grunnlag. Da blir det også lettere å iverksette målrettede tiltak for å bedre folkehelsen, sier Strøm-Erichsen.

Etter folkehelseloven er kommunene gitt et mer helhetlig ansvar for å fremme befolkningens helse. Samtidig er staten gitt større forpliktelser i å støtte kommunene i det lokale folkehelsearbeidet.

Profilene er et ledd i denne satsningen, og vil årlig blir gjort tilgjengelige på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

I tillegg lanseres en statistikkbank, der kommuner og andre interesserte kan gjøre egne analyser. Etter hvert skal også fylkeskommuner og bydeler få tilsendt folkehelseprofiler.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter