Historisk arkiv

Utprøving av Nasjonal Kjernejournal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fredag 30. august starter utprøving av Nasjonal Kjernejournal i kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kjernejournal er en trygg elektronisk løsning som gir tilgang til viktige helseopplysninger og gjør helsepersonell i den akuttmedisinske kjede bedre i stand til å yte forsvarlig helsehjelp.

– Ved akuttsituasjoner kan rask tilgang til viktig og relevant helseinformasjon og pasienthistorikk være avgjørende for utfallet av behandlingen. Kjernejournal skal gi helsepersonell på legevakt og i akuttmottaket på sykehuset tilgang til utvalgt og viktig informasjon om en pasient som er utsatt for et uhell eller blir akutt syk, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

For å samle erfaringer med en slik løsning startes det nå opp en pilot i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Innsamlingen av informasjon vil skje gradvis. Innbyggerne i pilotkommunene kan nå legge inn egne opplysninger, samt at de kan reservere seg mot deler eller hele løsningen. Dette gjøres ved å logge seg inn på ”Min helse” på www.helsenorge.no.

Et lite utvalg helsepersonell starter samtidig å prøve ut løsningen. Alvorlige allergier og annen kritisk informasjon om helsen til innbyggeren kan legges inn av lege. Om tre måneder utvides løsningen til å gjelde en bredere gruppe helsepersonell i pilotkommunene.

– Piloteringen her i Midt-Norge skal evalueres og planen er å utvide piloten med Stavanger kommune neste år. Deretter kan vi ta beslutning om nasjonal utrulling av tjenesten, sier Støre.

Sikkerheten i løsningen er høyt prioritert og overvåkes kontinuerlig. Kun godkjente virksomheter i helsetjenesten får tilgang til kjernejournal i et lukket helsenett og kun autorisert helsepersonell får slå opp i kjernejournal. Pasienten har tilgang til logg over hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen.

Kjernejournal skal inneholde

 • Legemidler utlevert på resept
 • Tidligere kontakt med spesialisthelsetjeneste (kun tid og sted)
 • Alvorlige allergier eller annen viktig helseinformasjon som legen har registrert (kritisk informasjon)
  • Opplysninger om innbyggers fastlege
  • Opplysninger innbyggeren selv har registrert:
  • Informasjon om de som skal kontaktes ved sykdom
  • Opplysninger om spesielle kommunikasjonsbehov
  • Reservasjon mot kjernejournal eller sperring av opplysninger
  • Egen sykehistorie

Ytterligere funksjonalitet utvikles løpende.

 

Les mer om kjernejournal på Helsedirektoratets sider.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fikk demonstrert hvordan kjernejournal fungerer i praksis sammen med fastlege Hallvard Dvergsdal og pasient Steinar Lingås.