Historisk arkiv

Nasjonal kjernejournal øker pasientsikkerheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kongen i statsråd vedtok fredag 31. mai forskrift om Nasjonal kjernejournal.

- Etablering av kjernejournal skal gi økt pasientsikkerhet ved å bidra til rask, sikker og trygg tilgang til et utvalg viktige opplysninger om den enkelte pasient. Dette er også et viktig skritt i retningen av målet om ”Én pasient - én journal”, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Til høsten er det planlagt en utprøving i Trondheim kommune, mellom legevakt, akuttmottak og fastleger. Deretter utvides testen til Stavanger i 2014. Formålet med testperioden er å sikre at prosjektet oppfyller de krav som er satt, før løsningen rulles ut nasjonalt.

Kjernejournalen vil inneholde oppdatert informasjon om pasientens legemiddelbruk, allergier og annen kritisk informasjon som er spesielt viktig for helsepersonell som skal ta imot en pasient i en akutt situasjon.

Det er frivillig å ha sine opplysninger i den nasjonale kjernejournalen. Innbyggere kan reservere seg, og dermed slette alle helseopplysninger om seg selv knyttet til kjernejournalen. Det vil bli gitt god informasjon om adgangen til å reservere seg før innbyggerne blir inkludert i kjernejournalen.

Reglene om taushetsplikt og forbud mot ”snoking” gjelder for kjernejournalen. I tillegg vil det bli lagt til rette for sperring av tilgang til opplysningene i kjernejournalen.  Informasjon om hvem som har sett den enkeltes kjernejournal vil bli lagret i en logg. Via www.helsenorge.no vil det legges til rette for at hver enkelt kan se egen informasjon i kjernejournalen og brukerlogger.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter