Historisk arkiv

Utvalg skal utrede akutt helsehjelp utenfor sykehus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Utvalget skal ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

– Det er et grunnleggende prinsipp at befolkningen skal være trygge på at de i akutte situasjoner får kompetent hjelp når de trenger det. En velfungerende akuttmedisinsk kjede er en forutsetning for å skape slik trygghet, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Det er over 15 år siden forrige NOU (1998:12) Hvis det haster. Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap. Et endret utfordringsbilde og behov for å se nærmere på frivillighetens rolle, gjør det nødvendig med en ny utredning på området.

Utvalget skal avklare roller, se på behov for folkeopplysnings- og kompetansehevingstiltak, utrede samarbeidsformer, etablere felles strategier og tiltak på tvers av organisasjoner, og gjennomgå dagens regelverk.

Utvalget er sammensatt av personer fra blant annet frivillige organisasjoner, utdanningssektoren, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, brann- og redningsetaten og de nasjonale kompetansesentrene på området. Medlemmene i utvalget representerer et bredt samfunnsperspektiv, og både juridisk, sykepleiefaglig, medisinsk, pedagogisk, psykologisk, teologisk, teknisk, samfunnsøkonomisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse er representert.

Endelig rapport skal leveres innen to år.

Utvalgets medlemmer er:

 • Fylkesmann Ann-Kristin Olsen (leder), Kristiansand
 • Fastlege Sverre Rørtveit, Austevoll
 • Rådmann Eli Johanne Lundemo, Skjåk
 • Forsker Erik Zakariassen, Bergen
 • Kontorsjef Astrid Waaler Kaas, Oslo
 • Fagsjef Pål Madsen, Oslo
 • Avdelingsleder Linda Motrøen Paulsen, Harstad
 • Brannsjef Torgeir Engelhardt Andersen, Drammen
 • Assistentlege Barbro Lill Hætta, Harstad
 • Ambulansearbeider Hans Martin Aase, Nesodden
 • Utdanningsdirektør Karen Junker, Arendal
 • Fagleder Rune Hallingstad, Lørenskog
 • Prosjektleder Karoline Stadheim Halvorsen, Oppegård
 • Administrerende direktør Håkon Gammelsæter, Trondheim

Les utvalgets mandat

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter