Forsiden

Historisk arkiv

Utvalg skal vurdere oppfølging av alvorlige hendelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet. Utvalget skal ledes av professor dr. juris Aslak Syse.

- Hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd følges opp av samfunnet rører ved grunnleggende prinsipper om rettsikkerhet, moral og etikk i samfunnet vårt. Utvalget er ett av flere tiltak fra regjeringens side for å sikre bedre oppfølging av alvorlige hendelser som har ført til pasientskade eller uventet død. Innspill fra blant annet både pårørende og helsepersonell vil være viktig i arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Utvalget skal blant annet vurdere:

 • hvordan gjeldende rettslige virkemidler egner seg for å ivareta pasient- og brukersikkerhet, rettsikkerhet og tilliten til helse- og omsorgstjenesten.
 • vektleggingen og balansen mellom pasienters, brukeres og pårørendes interesser i et pasient- og brukersikkerhets- og tillitsperspektiv og helse- og omsorgspersonells behov for integritet og rettsikkerhetsgarantier for sin yrkesutøvelse.
 • om balansen mellom tiltak som skal fremme åpenhet og læring på den ene siden og bruk av sanksjoner mot helsepersonell og virksomheter på den andre siden er egnet for å ivareta pasient- og brukersikkerheten og tilliten til helse- og omsorgstjenesten.
 • hvordan kommunikasjon mellom de ulike aktører kan bedres for å styrke pasient- og brukersikkerhet og tillit, herunder kommunikasjon med personer med annet morsmål/kulturell bakgrunn.
 • de ulike sanksjonstypene, herunder hva som er formålet med sanksjoner, individualpreventive og allmennpreventive hensyn, forholdet til straff, herunder foretaksstraff, læring og forholdet mellom individ og system.
 • om de ulike instansenes/aktørenes ansvar, uavhengighet, funksjon og oppgaver ved alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten er hensiktsmessig i et pasientsikkerhets- og tillitsperspektiv.
 • vurdere utvalgte andre lands erfaringer med å følge opp og håndtere alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd.

Utvalget skal legge fram en NOU innen to år.

Utvalget består av:

 • Professor dr. juris Aslak Syse, leder og medlem – Oslo
 • Ass. direktør Geir Sverre Braut – Klepp
 • Fylkeslege Helga Karin Arianson – Bergen
 • Seksjonsleder Øystein Flesland – Rælingen
 • Advokat Siri Kristiansen – Bærum
 • Førstestatsadvokat Terje Nybøe – Oslo
 • Post doktor Siri Wiig – Klepp
 • Pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen – Hammerfest
 • Sykepleier Solveig Stannard Eek Bistrup – Oslo
 • Generalsekretær Guro Birkeland – Oslo
 • Administrerende direktør Jan-Roger Olsen – Kristiansand
 • Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker - Moss
 • Kommuneoverlege Ottar Grimstad – Hareid
 • Lege i spesialisering Ruth Foseide Flenning – Oslo
 • Lege i spesialisering Wasim Zahid - Bærum
 • Helsefaglig rådgiver Ragnhild Bra Vardehaug – Trondheim
 • Seksjonsleder Kjellfrid Torsteinsen Blakstad – Molde
 • Professor dr. philos Bjørn Morten Hofmann – Lillehammer
 • Advokat Solfrid Vaage Haukaas – Bærum

Mandat

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter