Historisk arkiv

Politiets uniformsreglement

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

<I>Innholdet i denne nyhetsmeldingen er ikke korrekt.</I> Justisdepartementet har i et brev til Politidirektoratet bedt direktoratet skissere hvordan man tenker seg forslaget til endring av Politiets uniformsreglement skal kunne gjennomføres. Brevet er et svar på direktoratets anbefaling om å tillate plagg for tildekking av hår sammen med politiuniform.

Innholdet i denne nyhetsmeldingen er ikke korrekt. For oppdatert informasjon, klikk her.

Justisdepartementet har i et brev til Politidirektoratet bedt direktoratet skissere hvordan man tenker seg forslaget til endring av Politiets uniformsreglement skal kunne gjennomføres. Brevet er et svar på direktoratets anbefaling om å tillate plagg for tildekking av hår sammen med politiuniform.

Etter departementets oppfatning er det viktig å ivareta hensynet til en mest mulig nøytral politiuniform, og at en aksept av tildekking av hår gis et beskjedent omfang. Departementet forutsetter at det videre arbeidet med utformingen av forslaget skjer under nødvendig hensyn til medbestemmelsesavtalen i Staten, og at politiets organisasjoner på vanlig måte høres før saken fremmes for departementet. Når politidirektoratets innstilling foreligger, vil man forelegge denne for andre berørte departementer før endelig beslutning fattes.