Historisk arkiv

Ny læreplan i religion, livssyn og etikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny læreplan i religion, livssyn og etikk (RLE) for grunnskolen. Læreplanen gjelder fra 1. august 2008 og erstatter læreplanen i KRL.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny læreplan i religion, livssyn og etikk (RLE) for grunnskolen. Læreplanen gjelder fra 1. august 2008 og erstatter læreplanen i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL).

Endringene kommer som følge av dommen mot den norske stat i Den europeiske menneskerettsdomstolen i saken om KRL-faget.

Læreplanen er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider.