Historisk arkiv

Rapport om kartlegging av barns språk i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mottok i dag rapporten om kartlegging av språk i barnehagen. Rapporten skal danne grunnlag for en veileder til barnehagene om språkkartlegging og oppfølging i barnehagenes språkarbeid.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mottok i dag rapporten om kartlegging av språk i barnehagen. Rapporten skal danne grunnlag for en veileder til barnehagene om språkkartlegging og oppfølging i barnehagenes språkarbeid.

- Norske barnehager bruker ulike verktøy for kartlegge barnehagebarns språkutvikling. 92 prosent av norske kommuner bruker i dag ulike verktøy. Jeg har vært redd for at kartlegging har skjedd uten en bevisst vurdering  av virkemidler og mål. Det er derfor på høy tid at vi nå har fått en grundig gjennomgang av dette området, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Halvorsen understreker betydningen av solid kompetanse når barnas språk skal vurderes og følges opp i barnehagene.  - Vi  gir nå Utdanningsdirektoratet et konkret oppdrag om å utarbeide en veileder for god språkkartlegging i barnehagene. Jeg er sikker på at det vil være nyttig for det pedagogiske personalet i barnehagene og kommunene, sier Halvorsen.

Utvalget har vært ledet av forsker Peter Østergaard Andersen ved Københavns universitet.

Utvalget har vurdert verktøy som brukes til å kartlegge språk hos majoritetsspråklige og  minoritetsspråklige barn, og verktøy for barn med nedsatt funksjonsevne. Rapporten vurderer åtte ulike kartleggingsverktøy som brukes i barnehagene. 

Utvalgets arbeid har dreid seg om hvilke kartleggingsverktøy som egner seg til bruk i barnehagen og hvordan disse kan anvendes riktig for å gi resultater knyttet til språkstimulering og forebygging av språkproblemer hos barn.

Videre gjør den rede for kvalifikasjoner som må være til stede hos personalet som kartlegger, og prinsipper for implementering.

Utover dette går rapporten grundig inn i mange aspekter rundt kartlegging,  perspektiver og tradisjoner for kartlegging og den pedagogiske virkeligheten verktøyene brukes i.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mottar rapport om kartlegging av språk i barnehagen (Foto: KD)