Rapport: Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager

Departementet nedsatte i 2010 et ekspertutvalg som skulle vurdere verktøy som brukes til å kartlegge språk hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige og barn, samt for barn med nedsatt funksjonsevne. Utvalgets arbeid har dreid seg om hvilke kartleggingsverktøy som egner seg til bruk i barnehagen og hvordan disse kan anvendes riktig for å gi resultater knyttet til språkstimulering og forebygging av språkproblemer hos barn.

Departementet nedsatte i 2010 et ekspertutvalg som skulle vurdere verktøy som brukes til å kartlegge språk hos majoritetsspråklige og  minoritetsspråklige og barn, samt for barn med nedsatt funksjonsevne. Utvalgets arbeid har dreid seg om hvilke kartleggingsverktøy som egner seg til bruk i barnehagen og hvordan disse kan anvendes riktig for å gi resultater knyttet til språkstimulering og forebygging av språkproblemer hos barn.

Les om mandatet til ekspertgruppen her


Utvalget har vært ledet av forsker Peter Østergaard Andersen ved Københavns universitet. Rapporten vurderer åtte ulike kartleggingsverktøy som brukes i barnehagene. Videre gjør den rede for kvalifikasjoner som må være til stede hos personalet som kartlegger, og prinsipper for implementering. Utover dette går rapporten grundig inn i mange aspekter rundt kartlegging,  perspektiver og tradisjoner for kartlegging og den pedagogiske virkeligheten verktøyene brukes i.

Les rapporten fra ekspertutvalget her