Historisk arkiv

Ny barnehagelærerutdanning fra 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ny rammeplan for barnehagelærereutdanning er nå sendt på høring. I den nye barnehagelærerutdanningen vil kunnskap om små barn, pedagogikk og ledelse stå sentralt. Høringsfristen er 13. april.

Ny rammeplan for barnehagelærereutdanning er nå sendt på høring.  I den nye barnehagelærerutdanningen vil kunnskap om små barn, pedagogikk og ledelse stå sentralt. Høringsfristen er 13. april.

 

 
Bilde av barn som aker.

Fra førskolelærer til barnehagelærer. ((Foto: Pål Hermansen)

Målet for den nye utdanningen er at den skal være en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende, som har høy kvalitet, og svarer på barnehagens behov for kompetanse.

Den nye utdanningen skal hete barnehagelærereutdanning og ikke førskolelærerutdanning, som tidligere. 

– Den nye barnehagelærerutdanningen skal være bedre tilpasset virkeligheten i barnehagene rundt omkring i landet vårt. Barn fortjener barnehagelærere som har høy kompetanse og som kan stimulere deres utvikling, lærelyst, fantasi og skaperevne. Derfor vil kunnskap om små barn, pedagogikk og ledelse stå sentralt i den nye utdanningen, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.  

Det er de viktigste endringene i forslaget til ny rammeplan for barnehagelærerutdanning som nå er sendt på høring.

Den nye utdanningen vil bli tilbudt fra og med høsten 2013.

Statsråd Tora Aasland oppnevnte i februar 2011 et utvalg som skulle utarbeide et forslag til ny førskolelærerutdanning og vurdere endring av betegnelse til barnehagelærerutdanning. Forslaget som nå sendes ut på høring, er basert på utvalgets innspill. Utvalget har vært ledet av førsteamanuensis Gunnar Stave.

 Høringsfrist er 13. april 2012.