Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Slår alarm om yrkesfagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren har som klart mål å få flere ungdommer til å velge yrkesfag på videregående. I tillegg vil hun få flere til å fullføre utdanningen.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har som klart mål å få flere ungdommer til å velge yrkesfag på videregående. I tillegg vil hun å få flere til å fullføre utdanningen.

- Det er behov for å slå alarm morgen, middag og kveld. Hvis vi ikke greier å få en langt bedre gjennomføring av yrkesfagene kan vi mangle 65 000 fagarbeidere innen 2030, sier Halvorsen.

Under NHO-konferansen Yrkesfag 2012 den 12. januar varslet kunnskapsministeren en rekke tiltak for å heve statusen på yrkesfagene.

Målet er å få flere ungdommer til å velge yrkesfag på videregående, og å få flere av dem som begynner til å fullføre utdanningen. I dag begynner om lag halvparten av ungdomskullet på en yrkesfaglig utdanning, men bare 15 prosent av ungdomskullet fullfører fagbrev. Også søkningen til yrkesfag har de siste årene gått ned. De siste seks årene har 14 prosent færre jenter og ni prosent færre gutter søkt seg til yrkesfag.

Noen av tiltakene statsråden varsler er disse:

  • Full gjennomgang av Kunnskapsløftet, som munner ut i en ny Stortingsmelding våren 2013
  • Å styrke yrkesfagene vil stå sentralt i den nye Stortingsmeldingen
  • Opprette en ny samfunnskontrakt med partene i arbeidslivet
  • Større fokus på samarbeid mellom skole og næringsliv
  • Vurdere mer fleksible skoleløp med hyppigere veksling mellom arbeidsplass og skole
  • Undersøke hvorfor elever velger bort yrkesfag underveis – til fordel for studiespesialisering
  • Se på Y-veien (Yrkesveien) og andre veier til videre kompetanse etter fagbrev.

-Vi må tørre å sette oss konkrete mål, og vi må tørre å legge ”hodet på blokka”, er Kristin Halvorsens klare oppfordring til NHO-sjef John G. Bernander og Tor Arne Solbakken fra LO, som begge var tilstede på konferansen.

Regjeringen har foreslått en målsetting om at 20 prosent flere skal ha godkjent lærekontrakt i 2015, sammenlignet med i dag.

Les talen til kunnskapsministeren her.

 
Ali Reeza (spilt av Lisa Tønne) troppet opp på NHO-konferansen Yrkesfag 2012 . – Vi kommer ikke og tar jobbene deres, vi tar damene deres, gliste Reeza til NHO-sjef John G. Bernander og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. (Foto: Kunnskapsdepartementet).