Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Gratis frukt og grønt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Det innføres gratis frukt og grønt for alle elever på skoler med ungdomstrinn fra høsten 2007. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 87 millioner kroner for å sikre dette. I tillegg kommer midler til forsøk med skolemat.

Det innføres gratis frukt og grønt for alle elever på skoler med ungdomstrinn fra høsten 2007. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 87 millioner kroner for å sikre dette. I tillegg kommer midler til forsøk med skolemat.

– Dette vil være et viktig bidrag for å gi elever et bedre kosthold og gjennom det også mer læringsutbytte, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Det er rene ungdomsskoler (8.–10. trinn) og skoler med alle trinn (1.–10. trinn) som starter opp regjeringens satsing på frukt og grønt.  Dette vil omfatte om lag 285 000 elever, og det er skoleeier som vil få det praktiske ansvaret med å gjennomføre ordningen. 

– Undersøkelser viser at det er elever på ungdomstrinnet som har det dårligste kostholdet. Denne elevgruppen vil ha størst nytte av gratis frukt og grønt, og derfor er det riktig å starte med ungdomsskoleelevene, sier Djupedal.

Dagens abonnementsordning med skolefrukt, og statstilskuddet til denne, vil bli videreført for de elevene som ikke omfattes av den nye ordningen. 

Regjeringen vil samtidig prøve ut ulike ordninger med skolemat og se dette i sammenheng med forsøk med utvidet skoledag skoleåret 2007–2008. Det foreslås 23 millioner kroner til forsøksaktivitet høsten 2007. Dette kommer i tillegg til forsøk som er satt i gang tidligere.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Margaret Westgaard tlf. 22 24 76 30
Seniorrådgiver Gunnar Eie 22 24 73 88

Mer om statsbudsjettet på Finansdepartementets nettsider

Lenke til budsjettportalen

Til toppen