Historisk arkiv

Norge leder an i europeisk høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En statusgjennomgang av hvordan de europeiske landene ligger an i innføringen av Bolognaprosessen for europeisk høyere utdanning viser svært gode resultater for Norge. Prosessen tar sikte på å samle Europas høyere utdanning i ett system innen 2010.

Bologna-logoEn statusgjennomgang av hvordan de europeiske landene ligger an i innføringen av Bolognaprosessen for europeisk høyere utdanning viser svært gode resultater for Norge. Prosessen tar sikte på å samle Europas høyere utdanning i ett system innen 2010.

– Norge har spilt en sentral rolle gjennom hele Bologna-prosessen, og denne rapporten viser at Norge er nest best i Europa, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Statusgjennomgangen ble lagt frem i London på Bologna-prosessens femte ministermøte som ble innledet 17. mai. Mye av årsaken til at Norge scorer så høyt er innføringen av Kvalitetsreformen i 2003. Kvalitetsreformen innebar blant annet et system med bachelor- og mastergrader, bokstavkarakterer og at en fikk studiepoeng i stedet for vekttall.

– Bologna-prosessens intensjoner om et felles europeisk utdanningsområde er en av hovedårsakene til at Kvalitetsreformen ble innført. Dette er perspektiver som ofte er utelatt når vi hører kritikerne av reformen, sier Djupedal.

Av andre saker som har vært prioritert av  kunnskapsministeren på ministermøtet er temaet som har fått tittelen Europeisk utdanning i et globalt perspektiv.

– Norge har deltatt i arbeidet med å sikre at europeisk høyere utdanning også fokuserer på andre land i verden. Vi må sikre at Bologna-prosessen ikke bidrar til at norske studenter velger å ikke studere i land som Kina, India, Sør-Afrika, Chile og USA, sier kunnskapsministeren.

Klikk her for å lese London Communique

Lenke til sekretariatets til Bolognaprosessen

Lenke til Statusgjennomgangsrapporten (Stocktaking report)