Historisk arkiv

Faktablad: Bologna-prosessen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Målet med Bologna-prosessen er å etablere ett europeisk område for høyere utdanning innen 2010. Det femte ministermøtet foregår i London 17. -18. mai 2007.

Av saker som skal opp på ministermøtet er blant annet:

  • Det globale perspektiv. Hvordan sørge for at Europa ikke får et utdanningssystem som ikke tar høyde for høyere utdanning andre steder i verden.
  • Statusgjennomgang. Hvordan liggerlandene an i innføringen av Bologna-prosessen. Rapport legges frem på konferansen 17. mai.
  • Europeisk høyere utdanning etter 2010. Hvordan skal det europeiske samarbeidet om høyere utdanning være etter 2010?

Klikk her for å lese faktabladet om Bologna-prosessen