Historisk arkiv

Fagopplæring for framtida:

Flere skal lære mer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utvalget som har gjennomgått fag- og yrkesopplæringen foreslår nærmere 80 tiltak for at fremtidens arbeidstakere skal ha den kompetansen arbeidslivet etterspør. Selv om utvalget ser at norsk fagopplæring har mange kvaliteter, så er det mange områder for forbedringer.

illustrasjonsbilde

Utvalget som har gjennomgått fag- og yrkesopplæringen foreslår nærmere 80 tiltak for at fremtidens arbeidstakere skal ha den kompetansen arbeidslivet etterspør. Selv om utvalget ser at norsk fagopplæring har mange kvaliteter, så er det mange områder for forbedringer. 

- Jeg ser spesielt positivt på de forslagene som gjelder yrkesretting og som tar sikte på å gjøre opplæringen mer relevant og virkelighetsnær for elever og lærlinger, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell da han i dag fikk overrakt utvalgets innstilling.  

 

Utvalget, som har vært ledet av Rolf Jørn Karlsen, har vurdert utviklingstrekk i samfunnet og beskrevet framtidige krav til fagopplæringen.

Karlenm og Solhjell

På dette grunnlag er det foreslått en rekke tiltak innen områdene:  

Utvalgsleder Rolf Jørn Karlsen og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

  •   Raskere omstilling i utdanningssystemet
  •   Tiltak for at flere skal gjennomføre videregående opplæring
  •   Bedre mulighet til å bygge videre på fag- eller svennebrev
  •   Grunnopplæring for voksne
  •   Kvalitetsutvikling i fag- og yrkesopplæringen
  •   Lærere og instruktører i fag- og yrkesopplæringen
  •   Forskning og dokumentasjon om fag- og yrkesopplæring
  •   Internasjonalisering

- En hovedutfordring for utvalget har vært å finne løsninger som gjør at flere kan nå den kompetansen som kreves for å få fag- eller svennebrev samtidig med at arbeidslivets krav til kompetanse hos fagutdannede øker, sier utvalgsleder Rolf Jørn Karlsen.

Han fremhever særlige utvalgets forslag om et nasjonalt system for kvalitetsutvikling innen fagopplæringen og om forskning som nødvendige og viktige tiltak.

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 29. juni 2007 og har vært ledet av forbundssekretær i Fellesforbundet Rolf Jørn Karlsen. Utvalget har hatt bred sammensetning av personer fra arbeidslivet, fagopplæringen, partene i arbeidslivet, berørte organisasjoner og forskere.

Rapporten vil bli sendt på en bred høring til berørte parter. Deretter vil forslagene bli vurdert i en stortingsmelding om kompetanse i framtida som vil bli lagt fram i løpet av våren. 

Solhejll og parykkmaker

Norsk fag- og yrkesopplæring er nå evaluert av OECD. Konklusjonene fra denne evalueringen vil bli offentliggjort i slutten av oktober.


Kunnskapsministeren sammen med en av lærlingene i parykk- og maskørfaget  ved Den norske opera.