Historisk arkiv

Karlsen-utvalget: Utvalg for fag- og yrkesopplæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal vurdere hvordan fag- og yrkesopplæringen kan være best mulig rustet for å møte fremtidens utfordringer.

 

Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal vurdere hvordan fag- og yrkesopplæringen kan være best mulig rustet for å møte fremtidens utfordringer.
– Det er viktig at vi har en fag- og yrkesopplæring som er attraktiv og av høy kvalitet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. (29.08.07)

Han viser til at over halvparten av norsk ungdom velger yrkesfag.  – Til tross for dette har yrkesutdanningen kommet i skyggen av andre utdanninger. Dette må vi gjøre noe med. Fremtidens samfunn vil trenge denne kompetansen i økende grad, sier kunnskapsministeren.

Utvalget skal analysere endringer og utvikling på en rekke felt som vil ha betydning for fag- og yrkesopplæringen, og foreslå tiltak knyttet til hvordan man best mulig møter denne utviklingen. Utvalget skal også orientere seg om internasjonale prosesser.

Norge vil stå overfor en rekke utfordringer knyttet til fremtidige endringer i arbeidsmarkedet. Teknologisk utvikling, mobilitet, demografiske endringer og økende krav til kompetanse er bare noen av de utfordringene en god fag- og yrkesopplæring må forholde seg til.

I tillegg vil de store nasjonale og internasjonale miljøutfordringene kreve ny kompetanse og endringsvilje. Det flerkulturelle Norge må også gis gode forutsetninger slik at vi får et best mulig inkluderende utdannings- og arbeidsliv.

Forbundssekretær Rolf Jørn Karlsen fra Skien skal lede det bredt sammensatte utvalget, som består av representanter fra både nasjonale og internasjonale forskermiljøer, partene i arbeidslivet, privat og offentlig sektor. De skal levere sin innstilling innen 1. september 2008. 

Utvalgets sammensetning:

Forbundssekretær og utvalgsleder Rolf Jørn Karlsen,
Forskningsdirektør Ida Munkeby,
Student Jan Christian Vestre,
Dr. scient Jørn Siljeholm,
LO-sekretær Tor-Arne Solbakken,
Seniorrådgiver Helge Halvorsen,
Nestleder Per Aahlin,
Helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie,
Fylkesutdanningssjef Marit Schønberg,
Fiskeoppdretter Lisbeth Berg Hansen,
Forsker Pål Schøne,
Fagekspert Jens Bjørnåvold,
A
dm. direktør Gunn Ovesen,
Seniorforsker Robert Salomon,
Daglig leder Dagfinn Haukanes,
Fylkesordfører Kirsti Saxi,
R
egiondirektør Hanne Luthen.

Les mer om utvalget på nettsiden Kunnskapsnettverk.no

http://www.kunnskapsnettverk.no:8080/C2/C2/Utvalget%20for%20fag-%20og%20yrkesoppl/Lists/Omrder/Summary.aspx