Historisk arkiv

Søkerstatistikk fra Samordna opptak 2009:

Kraftig økning til lærerutdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Foreløpig søkerstatistikk fra Samordna opptak viser en klar økning i søkningen til lærerutdanningene sammenliknet med fjoråret. Blant lærerutdanningene har søkere til allmennlærerutdanningen økt med nesten 35 prosent.

Den foreløpige statistikken fra Samordna opptak viser at søkningen til allmennlærerutdanningen øker med nær 35 prosent sammenliknet med fjoråret. Samlet for all høyere utdanning øker søkningen med 9,7 prosent, og for første gang på 13 år er antallet søkere over 100 000.

- Dette lover svært godt for Regjeringens ambisjoner om å satse på læreren, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Hun er også tilfreds med at den generelle søkningen til høyere utdanning øker med nærmere ti prosent.

Aasland mener den positive profileringen av læreryrket den seinere tiden, ikke minst gjennom den omfattende lærersatsningen GNIST, må ha gitt resultater:

- Dette er gledelig, for skolen trenger flere dyktige lærere. Klarer vi å opprettholde denne trenden gjennom flere år vil vi stå mye bedre rustet. Utfordringen framover blir å legge til rette for flere studieplasser, sier Tora Aasland.

Den foreløpige søkerstatistikken viser at det er en økning i søkningen til høyere utdanning på 9,7 prosent. Tar vi med Politihøyskolen, som er med i den nasjonale opptaksmodellen for første gang, er økningen 12,6 prosent.

Tallene for 2009 viser at søkningen til høyere utdanning gjennom Samordna opptak for første gang siden 1996 er på over 100 000 søkere. Det totale antallet studieplasser som tilbys er 47 613. Til sammenlikning var det i 2008 registrert 92 500 søkere til 47 200 studieplasser.

Det er en liten økning i antall mannlige søkere ved årets opptak, slik at andelen menn igjen er over 40 prosent.

Økt søkning til helsefag
Til sykepleierutdanning er det registrert en økning på 16 prosent sammenliknet med 2008, da det var en liten nedgang. Også til sosialarbeiderutdanninger er det registrert framgang, for eksempel er det over 16 prosent flere primærsøkere  til sosionomutdanning.

Flere vil bli ingeniør
Søkertallene viser også i 2009 en økning til ingeniørutdanning, helt konkret med sju prosent.  Til masterutdanning i teknologi (sivilingeniør) er det en økning på nær to prosent, mens det til realfagsstudier generelt er registrert en økning på nesten 20 prosent.

- Det er gledelig å merke seg den sterke økningen i søkningen til realfag. Dette viser at tiltakene for å øke interessen for disse fagene i videregående skole gir resultater. Dette er en satsing regjeringen vil fortsette med, sier Aasland..

Høyskoler med sterk økning i søkertallene
Selv om tendensen til at flere søkerne foretrekker utdanningsinstitusjoner som ligger i sentrale strøk fortsetter, kan flere av de små høyskolene vise til en økning i år. For eksempel kan Høgskulen i Sogn og fjordane registrere 49,5 prosent flere søkere enn i fjor, mens Høyskolen i Vestfold øker 22,8 prosent.  

Flere tall:

Søkertall og tall fra tidligere års opptak finnes på SOs statistikksider:
www.samordnaopptak.no/info/soekertall/

Tall på utvikling av alderskull (fra SSB):
http://www.samordnaopptak.no/arkiv/statistikk/2006/ssb.xls