Historisk arkiv

Har du en lærer i deg?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag lanseres en av de største rekrutteringskampanjene noensinne i offentlig sektor i Norge. Målet er å få flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen samtidig som læreryrkets anseelse blir mer positiv. Kampanjen skal gå over tre år, og har en samlet kostnadsramme på 20 millioner kroner.

logo gnistI dag lanseres en av de største rekrutteringskampanjene noensinne i offentlig sektor i Norge. Målet er å få flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen samtidig som læreryrkets anseelse blir mer positiv. Kampanjen skal gå over tre år, og har en samlet kostnadsramme på 20 millioner kroner.  

- Regjeringens mål er å øke kvaliteten i norsk skole. Det kan ikke gjøres uten enda flere gode lærere. Læreryrket er både krevende og givende, men det passer ikke alle.  - Har du det i deg er spørsmålet interesserte må stille seg. Vi tror flere vil ha svart ja på dette spørsmålet når fristen går ut 15. april, sier høyere utdanningsminister Tora Aasland.

 - Å være lærer er utfordrende, derfor må søkerne både være kunnskapsrike, omsorgsfulle og glade i å formidle, understreker hun. 

Bilde av elever og statsrådene. Foto: Ingrid Yrvin, UdirPå kampanjesidene www.hardudetideg.no kan interesserte ta en uhøytidelig test for å se om man egner deg som lærer. Reklamefilm på TV og bannerannonsering på nettsteder skal trekke interesserte til nettsiden. Nettsiden gir fyldig informasjon om hva lærerutdanningen og hva læreryrket innebærer. 

Kampanjen er en del av en helhetlig satsning for å øke kvaliteten på norsk skole. Sentralt i satsingen står partnerskapet GNIST. I GNIST samarbeider Kunnskapsdepartementet, utdanningsinstitusjoner, fagforeninger og studentorganisasjoner for å lage en bedre skole. I februar la regjeringen frem stortingsmelding nr.11(2008 – 2009) ”Læreren – rollen og utdanningen”. I meldingen foreslås tiltak som mer spesialisering, et nytt og utvidet pedagogikkfag og bedre veiledning og oppfølging av nye lærere. Dette skal gjøre flere til å bli bedre rustet til å gjøre jobben i klasserommene. 

-Alle som går tilbake til sin egen skoletid kan peke ut lærere som de husker som spesielt dyktige og motiverende. Jeg ønsker meg flere lærere som er faglig trygge og som klarer å tilpasse undervisningen til den enkelte elev og til de ulike trinn i skolen, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. 

Før jul inviterte Kunnskapsdepartementet bredt til anbudskonkurranse for utvikling og gjennomføring av en treårig rekrutteringskampanje for lærerutdanningen. Byråkonstellasjonen Geelmuyden.Kiese, Try Reklamebyrå og internettbyrået Apt gikk sammen som en tilbyder og vant konkurransen.