Historisk arkiv

Lærer og sykepleier de viktigste yrkene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lærer og sykepleier blir vurdert som de viktigste yrkene i det norske samfunnet i årene som kommer i en meningsmåling som Kunnskapsdepartementet har fått utført som ledd i den store lærersatsningen GNIST. 82 prosent av de spurte rangerer sykepleieren blant de tre viktigste yrkene, mens det tilsvarende tallet for læreren er 77 prosent.

illustrasjonsbilde

Lærer og sykepleier blir vurdert som de viktigste yrkene i det norske samfunnet i årene som kommer i en meningsmåling som Kunnskapsdepartementet har fått utført som ledd i den store lærersatsningen GNIST. 82 prosent av de spurte rangerer sykepleieren blant de tre viktigste yrkene, mens det tilsvarende tallet for læreren er 77 prosent.

Også legeyrket blir vurdert som svært viktig, og 76 prosent har dette yrket med på sin tre på topp liste. Til sammenligning nevner 59 prosent ingeniøren blant de viktigste yrkene, mens bare 26 prosent nevner advokaten på denne listen.

- Resultatet samsvarer godt med det jeg har fremhevet en rekke ganger, at læreryrket er det viktigste yrket i verden. Det er ikke overraskende å se at nordmenn anerkjenner hvor viktig læreren faktisk er for å skape en bedre skole, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Halvparten av de spurte nevner i tillegg læreryrket på et åpent spørsmål om hvilke yrker som blir de mest betydningsfulle for det norske samfunnet i årene som kommer. Bare omsorgsyrker som lege og sykepleier scorer høyere.

I undersøkelsen blir et utvalg på 500 personer bedt om å vurdere følgende yrker: Politi – sykepleier – lærer – lege – advokat – ingeniør – offentlig saksbehandler – butikkmedarbeider – håndverker – journalist.
De spurte blir også bedt om å vurdere betydningen av disse yrkene på en skala fra 1 til 10. Også her kommer sykepleier (8,4) og lærer (8,1) på topp i rangeringen.
Til sammenlikning scorer advokatyrket 5,6 og journalister 5,2.

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på vegne av Kunnskapsdepartementet og sammenligner hvor viktig folk mener ulike yrker vil være for det norske samfunnet i årene som kommer.