Historisk arkiv

Kunnskap fremmer forståelse og toleranse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Rapport fra arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen

- Skolen er en viktig møteplass der elevene kan bli kjent med hverandres tradisjon, kultur og religion. Kunnskap og kjennskap fremmer gjensidig respekt, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Skolen er en viktig møteplass der elevene kan bli kjent med hverandres tradisjon, kultur og religion. Kunnskap og kjennskap fremmer gjensidig respekt.


Dette sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i forbindelse med at hun i dag fikk overlevert rapporten "Det kan skje igjen: Om antisemittisme og rasisme i skolen" - en rapport fra en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til hvordan skolen kan arbeide systematisk og helhetlig mot rasisme, antisemittisme og diskriminering på bakgrunn av elevers etniske og religiøse eller kulturelle tilhørighet.

Arbeidsgruppen ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i mai 2010 og har vært ledet av Inge Eidsvåg, tidligere rektor og nå lektor ved Nansenskolen på Lillehammer.

- Jeg håper at rapporten kan inspirere lærere til å ta i bruk mulighetene som ligger i skolen. Skolehverdagen kan for eksempel gjøres mer aktuell og relevant gjennom å ta opp saker fra mediebildet. Læreplanene i flere fag har rom for å jobbe med bevissthet om trakassering. Det handler om å satse på et godt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kunnskapsdepartementet vil nå gå gjennom rapporten for å se hvordan forslagene fra arbeidsgruppen best mulig kan følges opp.

Pressemelding fra arbeidsgruppen "Skolen må gi mer kunnskap om antisemittisme og rasisme" (pdf)

Arbeidsgruppens rapport "Det kan skje igjen" (pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgruppens leder Inge Eidsvåg overleverte rapporten til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

 

Jødiske og muslimske ungdommer har bidratt til arbeidsgruppens arbeid. Yael Regev og Hiba Abdalla deltok på pressekonferansen. (Alle foto: KD)