Historisk arkiv

– Vikingskipene må bli på Bygdøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det internasjonale ekspertutvalget har gitt klare råd om at vikingsamlingen ikke vil tåle en flytting. - Diskusjonen om en eventuell flytting av vikingsskipene er nå definitivt over, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

 
- Diskusjonen om en eventuell flytting av vikingsskipene er nå definitivt over. Det internasjonale ekspertutvalget har gitt meg klare råd om at vikingsamlingen ikke vil tåle en flytting. Nå må vi sette alt inn på å følge opp anbefalingene om hvordan vi skal ta vare på gjenstandene, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun i dag mottok utvalgets rapport. 

Det internasjonale ekspertutvalget har utredet risiko ved en eventuell flytting av vikingskipene og har konkludert med at det er for stor risiko å flytte skipene og de konserverte gjenstandene til Bjørvika. Deres tilrådning er å utvikle vikingsamlingen på Bygdøy.

– Hovedkonklusjonene i rapporten er en tydelig anbefaling om å la alle gjenstandene forbli på Bygdøy og et klart signal om at den langsiktige risikoen ved en flytting til Bjørvika er stor.  Som kunnskapsminister og ansvarlig for vikingskipene kan jeg derfor ikke anbefale å flytte disse. Diskusjonen om en flytting av vikingskipene vil jeg med dette anse som skrinlagt. Vi må nå se på andre måter for å sikre vikingskipene og de sårbare og ikoniske gjenstandene og gi disse en trygg framtid, sier Halvorsen 

Utvalget har påpekt det store behovet for dokumentasjon og sikring av spesielt sledene og vognene fra Osebergfunnet. – Kunnskapsdepartementet har stor forståelse for Universitetet i Oslo(UiO) sine utfordringer knyttet til sikringen av nasjonalskattene. Vi vil derfor komme tilbake til hvordan dette kan håndteres i samarbeide med universitetet. UiO har ansvaret for vikingskipene, men vi ser at en sikring og utvikling av vikingskipsamlingen også er et nasjonalt ansvar og vi er i en god dialog med UiO for å planlegge løpet videre. Dette betyr også at vi vil bidra til finansiering av nødvendige tiltak, sier kunnskapsministeren. 

Det internasjonale utvalget ble nedsatt våren 2011 for å vurdere risiko for vikingskipene og gjenstandene ved en eventuell flytting fra Bygdøy til Bjørvika.

Ekspertutvalget har bestått av:
· Jesper Stub Johnsen, Bevaringssjef, Nationalmuseet i København,

· May Cassar, Professor of Sustainable Heritage. Director of the Centre for Historic Buildings, Collections and Sites, University College of London.

· Ronald Bockius, Hovedkonservator og forskningsleder ved Römisch-Germanisches  Zentralmuseum, Museum für Antike Schiffahrt, Mainz, Tyskland.

· David Saunders, Konservator, Department of Conservation and Scientific Research, The British Museum, London.

Det Norske Veritas har vært sekretariat for utvalget.

Utvalgets mandat var kun å vurdere situasjonen rundt vikingsamlingen og ikke drøfte hele framtiden for Kulturhistorisk museum. – En eventuell ny lokalisering av dette museet vil være et senere stadium i prosessen. Den vil bygge på at Universitetet i Oslo først må legge fram sine vurderinger, understreker Halvorsen.

Diskusjonen om en eventuell flytting av vikingsskipene er nå definitivt over. Det internasjonale ekspertutvalget har gitt meg klare råd om at vikingsamlingen ikke vil tåle en flytting. Nå må vi sette alt inn på å følge opp anbefalingene om hvordan vi skal ta vare på gjenstandene, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun i dag mottok utvalgets rapport.