Historisk arkiv

Forslag om stans av betalingsformidling til ulovlige pengespill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet foreslår en presisering i regelverket for pengespill om at det skal være ulovlig å formidle betaling for pengespill på Internett uten norsk tillatelse. Forslaget sendes på høring i dag.

Kultur- og kirkedepartementet foreslår en presisering i regelverket for pengespill om at det skal være ulovlig å formidle betaling for pengespill på Internett uten norsk tillatelse. Forslaget sendes på høring i dag.   

Lenke til høringssaken

Etter forslaget vil formidling av betaling til slike pengespill være ulovlig når betalingsformidleren kjenner til at betalingen går til en pengespillaktør uten norsk tillatelse. Hensikten med forslaget er å hindre betaling fra norske spillere til pengespill som formidles over Internett og som ikke er godkjent eller kontrollert av norske myndigheter.

- Statistikk fra Hjelpelinjen for personer med spilleproblemer viser at antall henvendelser på grunn av problemer med internettformidlet poker økte med 30 prosent fra 2005 til 2006. Hittil i 2007 er antallet henvendelser for denne typen internettformidlet pengespill allerede 19 prosent høyere enn i hele 2006, sier statsråd Trond Giske.

 - Norske spillere bruker antakelig flere milliarder kroner årlig på disse pengespillene. Mange kan få økonomiske og sosiale problemer som de ikke kan håndtere på grunn av spillingen. Problemene med pengespill gikk sterkt tilbake etter at vi fikk fjernet gevinstautomatene. Likevel ser vi en markant økning i tallet på henvendelser til Hjelpelinjen som gjelder pengespill på Internett. Forslaget om å stanse betalingsformidling til ulovlige pengespill skal hindre at spilleavhengighet får for stor utbredelse, sier statsråd Giske.

Pengespill på internett har ikke norsk tillatelse og kan derfor ikke kontrolleres eller begrenses av norske myndigheter. Likevel er mange av dem innrettet nettopp for å tiltrekke seg norske spillere, ved at spillesidene er på norsk, man kan spille på norske kamper og begivenheter og betale med norsk valuta. Mange av pengespillene som tilbys, har egenskaper som regnes som risikofaktorer for utvikling av spilleproblemer, som høy trekningshastighet, høy innsats og mulighet for å vinne høye gevinster.

Forslaget vil være på høring i tre måneder. På bakgrunn av innspillene i høringsrunden, vil departementet vurdere å fremme et lovforslag for Stortinget.

 Fakta om høringsforslaget og internettformidlede pengespill

  • Høringsforslaget går ut på å presisere at formidling av betaling for pengespill uten norsk tillatelse, regnes som medvirkning til formidling av ulovlige pengespill. Det forutsetter at betalingsformidleren kjenner til at betalingen går til en pengespillaktør uten norsk tillatelse.

  • Statistikk fra Hjelpelinjen for personer med spilleproblemer viser at antall henvendelser på grunn av problemer med internettformidlet poker økte med 30 prosent fra 2005 til 2006. Hittil i 2007 er antallet henvendelser for denne typen internettformidlet pengespill allerede 19 prosent høyere enn i hele 2006.
  • Lotteri- og stiftelsestilsynet estimerer at bruttoomsetningen på internettformidlede pengespill uten norsk tillatelse i 2006 var på 5,3 milliarder kroner. MMI har beregnet omsetningen til å være nærmere 7 milliarder kroner. Til sammenlikning var bruttoomsetningen på Norsk Tippings spill 8,8 milliarder kroner i samme periode.
  • Pengespillregulering er ikke samordnet innen EU-/EØS-området gjennom forordninger eller direktiver. Reguleringen hvert enkelt land vedtar, må likevel være i samsvar med de generelle prinsippene i EF-traktaten og EØS-avtalen, om bl.a. ikke-diskriminering. Kultur- og kirkedepartementet mener forslaget ikke kommer i konflikt med Norges EØS-rettslige forpliktelser.
  • Kongressen i USA vedtok i oktober 2006 en tilsvarende bestemmelse om betalingsformidling for ulovlige pengespill. Flere amerikanske stater hadde da allerede liknende begrensninger i forhold til internettformidlede pengespill. Flere europeiske land har også iverksatt eller vurderer tiltak for å hindre uønskede konsekvenser av internettformidlede pengespill. Nederlandske myndigheter driver en aktiv håndheving av sitt forbud mot formidling av pengespill uten nasjonal tillatelse, overfor internettleverandører og betalingsformidlere. I Italia er internettleverandørene pålagt å stenge internettbrukernes tilgang til pengespillsider uten italiensk tillatelse.