Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mer til samiske kulturformål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen vil bedre Sametingets mulighet til å drive en aktiv kulturpolitikk. I Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2008 er det derfor foreslått en økning på 6,1 millioner kroner til 53,5 millioner kroner til samiske kulturformål. Bevilgningen til samiske kulturformål er dermed økt med 21,4 millioner kroner over tre år.

Bevilgningen til samiske kulturformål blir disponert av Sametinget. Forslaget for 2008 omfatter driftsmidler til Østsamisk museum i Neiden, som Sametinget har forvaltningsansvaret for. Forslaget omfatter også midler til innkjøp av kunst ved Nordvestsamisk museumssiida (De Samiske Samlinger).

Det er også foreslått bevilget midler til to samiske kulturbygg over Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2008. Regjeringen har avsatt 9,7 millioner kroner til bygging av nytt Østsamisk museum i Neiden. Dette byggeprosjektet ble igangsatt i 2007 og skal etter planen stå ferdig i 2008. Videre har regjeringen foreslått en bevilgning på 3 millioner kroner til prosjektering av utvidelse og ombygging av Ája Samisk Senter i Kåfjord.

Bevilgningen til samiske aviser er foreslått økt med 5 millioner kroner.

Til toppen