Historisk arkiv

Kulturbudsjettet 2009

Historisk arkiv
Kulturbudsjettet 2009

83 millioner mer til teater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Økningen til teatertiltak i 2009 er på 83 millioner kroner. Totalt øker støtten til scenekunst med 142,4 millioner kroner i budsjettframlegget for 2009.

Tilskuddet til de nasjonale teatrene øker med 19 millioner kroner. 2 millioner kroner av økningen i tilskuddet til Nationaltheatret går til Ibsenfestivalen og Samtidsfestivalen. I tillegg skal midlene blant annet gå til å dekke lånekostnader ved utbedring og vedlikehold av utstyr og teaterbygninger ved Nationaltheatret og Det Norske Teatret.

Økningen i tilskuddet til lokale og regionale teatertiltak fordeler seg slik:

Agder Teater

1,5 millioner kroner

Carte Blanche                                             

1,5 millioner kroner

Haugesund Teater

1 millioner kroner

Hordaland Teater

1 millioner kroner

Hålogaland Teater                          

2 millioner kroner

Nordland Teater

1 million kroner

Nord-Trøndelag Teater

1,5 millioner kroner

Rogaland Teater                             

4 millioner kroner

Sogn og Fjordane Teater               

1 million kroner

Teater Ibsen (scenekunst i Vestfold)

1,5 millioner kroner

Teatret Vårt

1,5 millioner kroner

Trøndelag Teater                            

3,5 millioner kroner

Hedmark Teater (Teater Innlandet)

2 millioner kroner

Østfold Teater

1 million

Brageteateret i Buskerud og

1 million

Akershus Teater

1 million

 

 

 

I tillegg får knutepunktinstutusjonen Peer Gynt-stemnet 2,6 millioner kroner.

 

18,4 millioner kroner i samlet økning til ulike andre teatertiltak, herunder:  

Norsk Scenekunstbruk                  

4,6 millioner kroner

Brageteatret                                    

1 million kroner

Akershus Teater                 

1 million kroner

Black Box Teater

1,5 millioner kroner

Teater Avant Garden

1,5 millioner kroner

BIT Teatergarasjen
(inkl. Oktoberdans og Meteor)


2,1 millioner kroner

Teater Manu – Norsk tegnspråkteater

1,5 millioner kroner

Grenland Friteater                                      

500 000 kroner

Norsk Skuespillersenter                             

500 000 kroner

Figurteateret i Nordland                            

400 000 kroner

Basisstøtten til frie scenekunstgrupper øker med 5,7 millioner kroner. I tillegg er det lagt inn økninger under Norsk kulturråds tilskuddordninger:

• Gjestespill

1 million kroner

• Ny norsk dramatikk

300 000 kroner

• Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper


5,7 millioner kroner

• Dramatikkens Hus                      

2 millioner kroner