Historisk arkiv

NRK Klassisk blir en ren DAB-kanal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske er innstilt på at NRK bør gis klarsignal til å avvikle FM-sendingene av NRK Klassisk. Fra 1. juli 2009 vil NRK Klassisk derfor være en ren DAB-kanal.

- Å gjøre NRK Klassisk til en ren digital kanal er et naturlig ledd i digitaliseringen av radiomediet i Norge. På denne måten sikrer vi også at knappe ressurser i FM-båndet gjøres tilgjengelig for andre aktører, uttaler kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Frekvensene i FM-båndet som blir frigjort ved at NRK Klassisk går over til å bli en ren DAB-kanal vil kunne benyttes for å møte etterspørselen etter flere frekvensressurser til lokalradio.

DAB-nettet har blitt bygget ut til over 80 % befolkningsdekning. De aller fleste som lytter til FM-sendingene av NRK Klassisk vil derfor ha mulighet til å lytte til kanalen på DAB.