Historisk arkiv

Konkurranse for innovasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Det daværende Moderniseringsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) fikk i 2005 utredet sammenhengen mellom konkurranse og innovasjon, og konkurransepolitikkens rolle for å fremme innovasjon.

Det daværende Moderniseringsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) fikk i 2005 utredet sammenhengen mellom konkurranse og innovasjon, og konkurransepolitikkens rolle for å fremme innovasjon.

  • Systematisk gjennomgang av relevant litteratur på området og de empiriske undersøkelsene som er foretatt.
  • Synliggjøre hvordan konkurransereglene kan være et virkemiddel for innovasjon. 
  • Identifisere konkrete anbefalinger om ivaretakelse av innovasjonshensynet i konkurranseanalysen ved anvendelsen av konkurransereglene.

Prosjekt ble gjennomført av av Dag Morten Dalen og Christian Riis (Handelshøyskolen BI / Institutt for samfunnsøkonomi)

Rapport: Konkurranse for innovasjon, 1. august 2005 (PDF)