Historisk arkiv

Tiltakspenger skal gå til vedlikehold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- Det skal ikke herske tvil om at tiltakspengene som er øremerket vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier, brukes til nettopp det, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Regjeringen foreslo en tiltakspakke på 6,4 milliarder kroner til kommunene. 4 milliarder av disse er øremerket for å sikre blant annet utbedringer av skoler, sykehjem og veier. Bruker ikke kommunene pengene på dette, må de betale dem tilbake, sier Kleppa.

Medieoppslag den siste tiden har sådd tvil om bruken av tiltakspengene. En undersøkelse NRK har gjennomført viser imidlertid at stort sett alle kommuner har gjort vedtak om hvilke prosjekter de skal bruke tiltakspengene på og halvparten av dem er allerede igang med jobbingen. 

- Ideen bak tiltakspakken er å koble ledige hender med viktige oppgaver. Det må kommunene forholde seg til og det har jeg også registrert at de gjør, sier Kleppa.
Hun stiller seg undrende til at KS har sådd tvil om kommunenes bidra til den nasjonale dugnaden for å stanse den voksende arbeidsledigheten ved å sette pengene fra tiltakspakken på bok.

- Kommunene fikk en økning i sine frie inntekter i forbindelse med tiltakspakken, og disse pengene kan kommunene selvsagt disponere fritt. Jeg håper og har tillit til at kommunene tenker nøye gjennom hvordan disse pengene blir brukt best i ei tid med økende arbeidsledighet, sier Kleppa.